mdk2
Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2 w Lublinie
ul.Bernardyńska 14a, PL 20-950 Lublin
tel./fax +48 (81) 53-208-53,
e-mail:mdk2@mdk2.lublin.pl
http://www.mdk2.lublin.pl
To mój Lublin

„Lublin noc±” - wystawa zbiorowa

Anna Zaim
Wojciech Boguszewski
Benon Bujnowski
Andrzej Kaczmarek
Grzegorz Kamiński
Paweł Królikowski
Piotr Pakuła
Jarosław Piotrowski
Cezary Wrona
Grzegorz Zawi¶lak
© 2000 Dział Programów i Promocji MDK 2 w Lublinie. HTML - Tomasz Gospodarczyk.