Poniedziałek - 25 stycznia 2021 r.

Mlodziezowy Dom Kultury nr 2 w Lublinie, ul.Bernardyńska 14a, PL 20-950 Lublin tel./fax +48 (81) 53-208-53, e-mail:sekretariat@mdk2.lublin.pl

0
Spotkania z ekslibrisem

exlibris MDK 2

Ekslibris (z łaciny: ex libris - z książek) to ozdobny, biblioteczny lub prywatny znak własności, najczęściej robiony jedną z artystycznych technik graficznych ( np. linoryt, sucha igła).

Obok napisu ex libris i rysunku na odbitce występuje zwykle nazwa biblioteki lub nazwisko właściciela księgozbioru. Znak ten umieszcza się zazwyczaj na wewnętrznej stronie okładki książki.

Najwcześniejszy europejski ekslibris nosi datę 1450.


0
© 2001 Dział Programów i Promocji MDK 2 w Lublinie.