Dwa Ronda

DWA RONDA
uroczyste otwarcie rond im. Pelagii Majewskiej
Lublin- Mełgiew, 26 września 2014 r.

9.00 Cmentarz katolicki przy ul. Lipowej w Lublinie, spotkanie przy grobie
Pelagii Majewskiej.
10.00 Uroczyste otwarcie Ronda im. Pelagii Majewskiej w Lublinie.
11.00 Uroczyste otwarcie Ronda im. Pelagii Majewskiej w Mełgwi (k. Lotniska)
12.00 Msza święta w kościele pw. św. Wita w Mełgwi, ul. Kościelna.
13.00 Część artystyczna w Zespole Szkół im. J. Piłsudskiego w Mełgwi.

Imprezy towarzyszące:
Prezentacja szybowców w III LO im Unii Lubelskiej i Zespole Szkół
im. J. Piłsudskiego - z Aeroklubu Lubelskiego i Aeroklubu Świdnickiego
Wystawy Fotografii "Pelagia Majewska" w ww. Szkołach, Galeria Po 111 Schodach

© Dział Programów i Promocji - Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Lublinie