Jury II etapu Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Wokalistów i Zespołów Wokalnych "Debiuty '2008" w składzie :

po wysłuchaniu 24 finalistów Konkursu postanowiło przyznać:

Grand Prix
Magdalena Kucharska - Złocieniec - n-l Krzysztof Leśniewski
Nagroda Krzysztofa Grabczuka Marszałka Województwa Lubelskiego

I miejsce
Dorota Wrona - Puławski Ośrodek Kultury - n-l Michał Matras
Nagroda Adama Wasilewskiego Prezydenta Miasta Lublin

II miejsce
Nathalie Bartels - Centrum Kultury 105 Koszalin - n-l Dorota Helbik-Słobodzian
Nagroda Marka Błaszczaka Lubelskiego Kuratora Oświaty

III miejsce
Malwina Masternak - Opatowski Ośrodek Kultury - n-l Katarzyna Godzisz-Antonik
Nagroda Genowefy Tokarskiej Wojewody Lubelskiego

Nagrody Specjalne:

• Ewy Dumkiewicz-Sprawki Dyrektora Wydz. Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin:
Aleksandra Zimny - Centrum Sztuki Wokalnej Rzeszów - n-l Anna Czenczek

• Tadeusza Fijałki Prezesa Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.:
Tercet "CSW": Sara Chmiel, Ola Kołcz, Sabina Nycek - Centrum Sztuki Wokalnej Rzeszów - n-l Anna Czenczek

• Ewy Brogowskiej Dyrektora Biura Lubelskiego Centrum Korporacyjnego Banku PEKAO S.A.:
Michał Haratym - Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 Lublin, n-l Marian Pędzisz

• Mariusza Deckerta Prezesa Radia Lublin S.A.:
Małgorzata Bielecka - Hrubieszowski Dom Kultury - n-l Krzysztof Gumiela

• Marty Kliczki Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Lublinie
Martyna Srocka - Baligród

Patronat

Minister Edukacji Narodowej
Wojewoda Lubelski
Marszałek Województwa Lubelskiego
Prezydent Miasta Lublin
Lubelski Kurator Oświaty
Dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania UM Lublin

Sponsorzy

BANK PEKAO S.A.
Hades s.j.
MPWiK sp. z o.o.
RADIO LUBLIN

Organizatorzy

lista finalistów


© Dział Programów i Promocji - Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Lublinie