I edycja Wojewódzkiego Konkursu Młodych Wokalistów i Zespołów Wokalnych "Debiuty"2000

    Laureaci
  1. miejsce Mira Krużel - reprezentantka Młodzieżowego Domu Kultury w Biłgoraju nauczyciel Tomasz Książek - nagroda wieża PHILIPS
  2. miejsce Aneta Sawicka - reprezentantka Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Lublinie nauczyciel Marian Pędzisz - nagroda mini-wieża
  3. miejsce Katarzyna Sotel - reprezentantka II liceum Ogólnokształcącego w Chełmie nauczyciel Sylweriusz Sotel - nagroda odtwarzacz CD

Pani Grażyna Łobaszewska wyróżniła akompaniatora, młodego kompozytora Atanasa Wyłkowa.

© 2003 Dział Programów i Promocji - Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Lublinie