19 OGÓLNOPOLSKI KONKURS
MŁODYCH WOKALISTÓW I ZESPOŁÓW WOKALNYCH
LUBLIN '2018

GRAND PRIX
Nagroda Sławomira Sosnowskiego, Marszałka Województwa Lubelskiego i Jolanty Jańczak, Prezesa Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A.
SZYMON KUŚMIERCZAK, Centrum Muzyczne TRYTON w Tomaszowie Lubelskim, n-l Dominika Sawiak
I miejsce
Nagroda Krzysztofa Żuka, Prezydenta Miasta Lublin:
AGATA BORSUK, Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Lublinie, n-l Marian Pędzisz
I miejsce
Nagroda Teresy Misiuk, Lubelskiego Kuratora Oświaty
MIRIAM MŁYNARSKA, Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Lublinie, n-l Marian Pędzisz
II miejsce
Nagroda Jolanty Jańczak, Prezesa Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A.
KATARZYNA GÓRAS, Lublin, n-l Sławomir Lutyński
III miejsce
Nagroda Ewy Dumkiewicz-Sprawki, Dyr. Wydz. Oświaty i Wych. Urzędu Miasta Lublin:
WOJCIECH GRZESIUK, Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Lublinie, n-l Marian Pędzisz
Nagroda Marcina Augustowskiego, Prezesa Przedsiębiorstwa Automatyki i Telekomunikacji S.A. w Lublinie:
ALEKSANDRA BEŁZ, Gimnazjum nr 1 w Zespole Szkół nr 2 w Zamościu, n-l Katarzyna Beda
Nagroda Marty Kliczki, Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Lublinie:
ALICJA ŚMIELAK, Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury im. A. Patkowskiego w Ożarowie, n-l Sławomir Lutyński
Nagroda Marcina Śmigielskiego, Dyrektora III Oddziału Banku Pekao S.A. w Lublinie:
Zespół Wokalny "SZÓSTE BRZMIENIE" Natalia Mirosław, Emilia Jastrzębska, Klaudia Mirosław, Kinga Kołtyś, Weronika Wójtowicz, Oliwia Kwiatkowska, Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Lublinie, n-l Marian Pędzisz
Nagroda Krzysztofa Dąbka, Dyrektora Zespołu Szkół Plastycznych im. C. K. Norwida w Lublinie:
NATALIA IMBOR, Młodzieżowy Dom Kultury w Radomiu, n-l Agnieszka Dąbrowska
Nagroda Przemysława Czarnka, Wojewody Lubelskiego:
MAGDALENA PALINKA, Biłgorajskie Centrum Kultury, n-l Anna Palinka