18 OGÓLNOPOLSKI KONKURS
MŁODYCH WOKALISTÓW I ZESPOŁÓW WOKALNYCH
LUBLIN '2017

GRAND PRIX
Nagroda Sławomira Sosnowskiego, Marszałka Województwa Lubelskiego:
KINGA DZIDUCH, Biłgorajskie Centrum Kultury, n-l Dariusz Dziduch
I miejsce
Nagroda Krzysztofa Żuka, Prezydenta Miasta Lublin:
MICHALINA LIPIŃSKA, Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgoraju, n-l Patrycja Kanty
I miejsce
Nagroda Jolanty Jańczak, Prezesa Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A.:
ADRIANNA WOJTAŚ, Ryki
II miejsce
Nagroda Teresy Misiuk, Lubelskiego Kuratora Oświaty:
ANGELIKA GOSK, Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Lublinie, n-l Marian Pędzisz
III miejsce
Nagroda Ewy Dumkiewicz-Sprawki, Dyr. Wydz. Oświaty i Wych. Urzędu Miasta Lublin:
PIOTR PALUCH, Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu, n-l Daria Pakosz
Nagroda Krzysztofa Dąbka, Dyrektora Zespołu Szkół Plastycznych im. C. K. Norwida w Lublinie:
ALICJA GROMUŁ, Zespół Szkól nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie, n-l Iwona Smyk
Nagroda Przemysława Czarnka, Wojewody Lubelskiego:
DANIEL WIERNASZ, Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie, n-l Lucyna Durał
Nagroda Marcina Śmigielskiego, Dyrektora III Oddziału Banku Pekao S.A. w Lublinie:
MARTA KONONIUK, Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Lublinie, n-l Marian Pędzisz
Nagroda Marcina Augustowskiego, Prezesa Przedsiębiorstwa Automatyki i Telekomunikacji S.A. w Lublinie:
KAROLINA GRUBA, Prywatna Szkoła im. Józefa Czapskiego w Lublinie n-l Natalia Gruba