Bezpieczne dzieci

BEZPIECZNE DZIECI

W ramach Programu "To Mój Lublin"* rozpoczynamy w roku szkolnym 2009 - 2010, nowy, wieloletni projekt edukacyjny- "BEZPIECZNE DZIECI", we współpracy z KODAK Express Lublin, z lubelską żandarmerią wojskową, strażą miejską, strażą pożarną, strażą miejską oraz 8 Flotyllą Marynarki Wojennej RP (ORP "Lublin"). Cele, misja i rodzaje działań są zawarte w Programie "To Mój Lublin".

W ramach projektu realizujemy następujące zadania:

  • przygotowanie wystawy: dziecko i służby mundurowe
  • wystaw nt. lubelskich służb mundurowych dzisiejszych i historycznych,
  • wystaw towarzyszących, np. modeli samochodów policyjnych i strażackich, hełmów i czapek różnych służb, współczesnych i historycznych, odznak straży miejskich
  • organizacja spotkań edukacyjnych nt. bezpieczeństwa,
  • opracowanie filmów i prezentacji edukacyjnych,
  • opracowanie podstrony w Internecie,
  • przygotowanie materiałów dla nauczycieli,
  • wystawa: służby na znaczkach pocztowych i inne.
  • prace i wystawy dzieci -różne techniki
  • występy dzieci.

Partnerzy: lubelskie szkoły i przedszkola

Pierwsze rezultaty projektu planujemy na dzień 11 listopada br.

Program "To Mój Lublin" został opracowany w 1999 r. a na Ogólnopolskiej Giełdzie Programów Edukacji Kulturalnej 2009 został zaliczony do grona kilkunastu najlepszych programów w kraju.

Z wyrazami szacunku

Benon Bujnowski

Wicedyrektor ds. programowych

Lublin, 29 października 2009 r.

© Dział Programów i Promocji - Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Lublinie