Symbole Polski

Ustawa o godle

Ustawa o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych z 31 stycznia 1980 r.

Publikator: Dz. U. 2005, nr 235, poz. 2000. Organ wydający: Marszałek Sejmu.

Art. 1.

1. Orzeł biały, biało-czerwone barwy i "Mazurek Dąbrowskiego" są symbolami Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Otaczanie tych symboli czcią i szacunkiem jest prawem i obowiązkiem każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej oraz wszystkich organów państwowych, instytucji i organizacji.

3. Symbole Rzeczypospolitej Polskiej pozostają pod szczególną ochroną prawa, przewidzianą w odrębnych przepisach.© Dział Programów i Promocji - Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Lublinie