Symbole Lublina

MDK 2
powrót

Elżbieta Żurek
Sławomir Jacek Żurek

Czy warto promować symbole Lublina?
Scenariusz lekcji dla klas ponadgimnazjalnych

Cele operacyjne
Uczeń:

 • analizuje jedną z uchwał Rady Miejskiej;
 • na podstawie statutu miejskiego określa główne zadania władz miasta;
 • w formie krótkiej scenki dramowej prezentuje historię herbu Lublina;
 • przedstawia historię hejnału lubelskiego;
 • przygotowuje plakat promujący Lublin wśród młodzieży europejskiej.

Środki dydaktyczne

 • informacja ze stron internetowych Urzędu Miejskiego w Lublinie ("Biuletyn Informacji Publicznej" www.lublin.eu/um/index.php)
 • statut Lublina (http://bip.lublin.eu/bip/um/index.php)
 • opowiadanie Tajemnica lubelskiego koziołka z książki Józefa Zięby Wspaniały dar króla. Poeta-burmistrz i inne lubelskie opowieści (Norbertinum, Lublin 2003, s. 12-35)
 • broszura O hejnale i trębaczach w dawnym Lublinie (Towarzystwo Miłośników Lublina, Wydawnictwo MULTICO, Lublin 1995) autorstwa Jana Gawrońskiego
 • monografia Herb Lublina. Geneza, symbolika, funkcje (Biuro Promocji Miasta, Lublin 1998) autorstwa Tomasza Panfila lub informacje przygotowane na jej podstawie i zamieszczone na stronie internetowej lubelskiego samorządu (http://www.lublin.eu/um/index.php)
 • arkusze papieru i przybory do rysowania
 • kartonowa flaga Lublina

Przebieg zajęć

1. Uczniowie otrzymują dwie skserowane uchwały Rady Miasta (nr 465/XXI/ 2004 r. oraz 606/XXVI/2005 r.) i po zapoznaniu się z nimi wskazują ich główną tematyką (flaga, herb i hejnał).
2. Nauczyciel dzieli uczniów na trzy grupy i przydziela im zadania wraz z tekstami źródłowymi (patrz środki dydaktyczne):

 • grupa pierwsza (flaga): "Na podstawie statutu Lublina określcie, jakie są główne zadania Rady Miasta, przedstawcie je na mapie mentalnej lub diagramie, a następnie rozrysujcie to na kartonowej fladze";
 • grupa druga (herb): "Na podstawie opowiadania Tajemnica lubelskiego koziołka w formie krótkiej scenki dramowej zaprezentujcie historię herbu naszego miasta";
 • grupa trzecia (hejnał): "Na podstawie broszury O hejnale i trębaczach w dawnym Lublinie przedstawcie w formie krótkiego komiksu historię hejnału lubelskiego".

3. Uczniowie prezentują wyniki swojej pracy.
4. Następnie nauczyciel rozdaje każdej grupie materiały dotyczące herbu Lublina (patrz środki dydaktyczne) i dzieli uczniów na entuzjastów i sceptyków symboli miejskich.
5. Uczniowie w grupach przygotowują argumenty do debaty na temat znaczenia symboli miasta w życiu społeczno-politycznym jego mieszkańców i możliwości, jakie stwarzają one w promowaniu zalet naszego miasta.
6. Podczas debaty argumenty obu grup są zapisywane na tablicy.
7. Na końcu zajęć grupy projektują plakat promujący miasto wśród rówieśników z krajów Unii Europejskiej: entuzjaści symboli - z ich użyciem, a sceptycy - bez nich.

Ewaluacja

Uczniowie umieszczają projekty swoich plakatów na szkolnych stronach internetowych (z możliwością podłączenie linku z Samorządem Lublina i Urzędem Miejskim).