Symbole Lublina

MDK 2
powrót

Elżbieta Żurek
Sławomir Jacek Żurek

Lublin w Europie
Scenariusz lekcji dla klas gimnazjalnych

Uwagi wstępne

Prezentowana lekcja musi zostać poprzedzona zajęciami z zakresu edukacji regionalnej: wiedzy o społeczeństwie (na temat roli i znaczenia lubelskich uniwersytetów), biologii (na temat ekologicznego zagospodarowywania obszaru miejskiego) oraz historii (na temat niegdysiejszej wielokulturowości Lublina). Do zajęć będą potrzebne trzy teksty na temat Lublina (do ich opracowania można wykorzystać przewodnik po Lublinie lub inne materiały): "Lublin miastem przyszłości" (edukacja), "Lublin współczesnym miastem zieleni" (ekologia) i "Lublin - miasto wielu religii, kultur i narodów" (historia). Należy też przygotować elementy wystroju sali: białą planszę z napisem "Przyszłość - Jutro" i zdjęciami dwóch lubelskich uniwersytetów, zieloną z napisem "Teraźniejszość - Dziś" i zdjęciem ratusza, czerwoną z napisem "Przeszłość - Wczoraj" i zdjęciem Zamku Lubelskiego.

Cele operacyjne
Uczeń:

 • analizuje tekst o Lublinie;
 • szuka argumentów przemawiających za wyborem studiów w Lublinie;
 • obmyśla sposoby uczynienia Lublina miastem ekologicznym;
 • opracowuje trasę wycieczki po wielokulturowym Lublinie;
 • przeprowadza akcję promocyjną Lublina uniwersyteckiego;
 • przedstawia eko-plan miasta;
 • prezentuje trasę wycieczki;
 • tworzy flagę Lublina;
 • układa trójwiersz o tematyce lubelskiej.

Środki dydaktyczne

 • kolorowe karteczki (białe, czerwone i zielone w równej ilości) do podziału na grupy
 • kartki z zadaniami dla poszczególnych grup
 • trzy kartony (biały i czerwony tej samej szerokości, zielony trochę węższy)
 • trzy plansze z napisami i zdjęciami (patrz uwagi wstępne) - biała z napisem: "Przyszłość - Jutro" i zdjęciami budynków dwóch lubelskich uniwersytetów, zielona z napisem "Teraźniejszość - Dziś" i fotografią Ratusza i czerwona z napisem "Przeszłość - Wczoraj" i fotografią Zamku Lubelskiego
 • herb Lublina
 • kartki papieru i przybory do pisania
 • materiały reklamowe miasta (na nagrody)

Przebieg zajęć

1. Gimnazjaliści z karteczek w trzech kolorach losują jedną, zastając w ten sposób przydzieleni do jednej z trzech grup.
2. Następnie grupy otrzymują zadania:

 • grupa pierwsza (kolor biały) - po przeczytaniu przygotowanego przez nauczyciela tekstu "Lublin miastem przyszłości" zastanawia się, w jaki sposób można zaprosić do Lublina młodzież z całej Polski i Europy, aby ta chciała studiować w naszym mieście; pomysły zapisuje na białym kartonie;
 • grupa druga (kolor zielony) - po przeczytaniu przygotowanego przez nauczyciela tekstu "Lublin współczesnym miastem zieleni" zastanawia się, w jaki sposób uatrakcyjnić nasze miasto pod względem ekologicznym; pomysły zapisuje na zielonym kartonie;
 • grupa trzecia (kolor czerwony) - po przeczytaniu przygotowanego przez nauczyciela tekstu "Lublin - miasto wielu religii, kultur i narodów" zastanawia się, w jaki sposób zachęcić gimnazjalistów spoza Lublina do zwiedzenia naszego miasta; po czym na czerwonym kartonie rozrysowuje trasę proponowanej wycieczki.

3. Po pracy grupy zajmują trzy miejsca w sali: "biała" pod napisem "Przyszłość - Jutro" (na białym tle) i fotografią budynków dwóch lubelskich uniwersytetów, "zielona" pod napisem (na zielonym tle) 'Teraźniejszość - Dziś" i fotografią Ratusza, "czerwona" pod napisem "Przeszłość - Wczoraj" (na tle czerwonym) i fotografią Zamku.
4. Grupa pierwsza przedstawia swoją prezentację w formie happeningu (akcji promocyjnej) zatytułowanego "Wybierzcie przyszłość - wybierzcie Lublin!" adresowanego do przyszłych studentów.
5. Grupa druga przedstawia swój eko-plan miasta pt. "Lublin - miasto ekologiczne".
6. Grupa trzecia prezentuje trasę wycieczki śladami dawnego Lublina "Zapraszamy do historycznego miasta wielu religii, kultur i narodów".
7. Po przedstawieniu swoich pomysłów uczniowie łączą swoje kartony na podobieństwo flagi Lublina i zawieszają w widocznym miejscu.
8. Nauczyciel prezentuje koziołka z herbu Lublina i ogłasza konkurs na trójwiersz (z użyciem słów: uniwersytet, ratusz, zamek; jutro, dziś, wczoraj; nauka, ekologia, tradycja), mówiący o Lublinie.
9. Najlepsze prace zostają nagrodzone materiałami reklamującymi miasto.

Ewaluacja

Materiały przygotowane na lekcji uczniowie zamieszczają na szkolnej stronie internetowej.