Symbole Lublina

MDK 2
powrót

Elżbieta Żurek
Sławomir Jacek Żurek

Europa i Lublin
Scenariusz lekcji dla klas IV-VI szkoły podstawowej

Uwagi wstępne

Tego typu zajęcia mogą stanowić podsumowanie wycieczki po Lublinie oraz lekcji przedmiotowych do niej przygotowujących.

Cele operacyjne
Uczeń:

 • uczestniczy w konkursie z wiedzy o Lublinie;
 • szuka informacji w źródłach encyklopedycznych (lub w zasobach internetowych);
 • typuje atrakcyjne miejsca do wypoczynku w Lublinie;
 • wynajduje ciekawe punkty naszego miasta;
 • robi listę cennych zabytków lubelskich;
 • rozpoznaje hejnał miejski.

Środki dydaktyczne

 • kartki z pytaniami do konkursu
 • encyklopedie, słowniki, leksykony
 • sześć kartek z pytaniami dla grup (patrz p. 2 w przebiegu zajęć)
 • trzy plansze (biała i czerwona - jednakowej szerokości oraz węższa - zielona) do zapisania ustaleń związanych z atrakcyjnością Lublina
 • odtwarzacz z nagraniami hejnałów różnych miast, w tym Lublina

Przebieg zajęć

1. Nauczyciel dzieli uczniów na trzyosobowe zespoły i przeprowadza konkurs dotyczący wiedzy o różnych instytucjach lubelskich - zespoły losują pytania typu:

Uniwersytet
Ratusz
Katedra
1. Kto stoi na czele uniwersytetu?
2. Ile jest w Lublinie uniwersytetów i jak się nazywają?
3. W której uczelni kształcą się przyszli lekarze?
4. Czyj pomnik stoi w miasteczku uniwersyteckim?
1. Gdzie znajduje się siedziba prezydenta miasta i rady miejskiej?
2.Jakie jest najważniejsze stanowisko w ratuszu?
3. Jak nazywa się melodia, która rozbrzmiewa codziennie z balkonu ratusza?
4. Jakiego koloru flaga powiewa na ratuszu?
1. Jak nazywa się stanowisko najważniejszego duszpasterza w mieście?
2. Jaka jest nazywa wieży, która stoi obok katedry?
3. Czego siedzibą jest wieża obok katedry?
4. Jaki charakterystyczny element wieńczy kopułę wieży przykatedralnej?

2. Po konkursie nauczyciel dzieli klasę na sześć zespołów, z których każdy w znajdujących się w pracowni źródłach (encyklopediach, leksykonach, słownikach lub zasobach internetowych) szuka odpowiedzi na postawione mu pytanie typu:

 • gdzie w Europie starożytnej powstały pierwsze akademie kształcące młodzież?
 • gdzie w Europie obecnie znajdują się największe uniwersytety?
 • skąd wywodzi się taka instytucja jak ratusz?
 • z jakiego języka i od jakiego terminu wywodzi się słowo "ratusz"?
 • jak się nazywa najważniejsza katedra rzymskokatolicka na świecie?
 • jak się nazywa miasto, z którego wywodzą się wszystkie religie monoteistyczne (judaizm, chrześcijaństwo, islam)?

3. Po prezentacji odpowiedzi nauczyciel inicjuje dyskusję na temat odniesień do tradycji europejskiej (w aspektach poruszanych w powyższym ćwiczeniu) widocznych w Lublinie.
4. Uczniowie podzieleni na trzy grupy ustalają, czym można zachęcić obcokrajowca do odwiedzenia Lublina. Każda grupa bierze pod uwagę jeden ze sposobów spędzania wolnego czasu: odpoczynek na łonie przyrody, zwiedzanie cennych zabytków, udział w życiu kulturalnym.
5. Następnie grupy zapisują swoje propozycje na kolorowych kartonach:

Udział w życiu kulturalnym
(plansza biała)
Odpoczynek na łonie przyrody
(plansza zielona)
Zwiedzanie cennych zabytków
(plansza czerwona)
     

6. Po kolejnych prezentacjach uczniowie sklejają kartony tworząc flagę Lublina.
7. Nauczyciel emituje z magnetofonu hejnały kilku miast, a uczniowie wskazują, który z nich jest hejnałem lubelskim.

Praca domowa

Sprawdź jak wygląda herb Lublina i odszukaj w mieście, jak najwięcej miejsc, gdzie można go zdnaleźć.