Symbole Lublina

MDK 2
powrót

Elżbieta Żurek
Sławomir Jacek Żurek

W lubelskim Ratuszu
Wycieczka edukacyjna
Scenariusz interdyscyplinarnej wycieczki muzealnej
dla uczniów klas 0-III szkoły podstawowej

Działania przygotowawcze

Zajęcia edukacyjne (których głównym celem jest poznanie przez uczniów najważniejszych instytucji miasta oraz budowanie więzi lokalnych) odbywają się na trzech kondygnacjach Ratusza. Na każdym piętrze uczniowie zaznajamiają się z innym problemem związanym z organizacją życia społecznego miasta. Omówienie ich robi nauczyciel prowadzący wycieczkę, bądź pracownik edukacyjny zatrudniony w tym obiekcie. Uczniowie przed na lekcjach poprzedzających te zajęcia powinni zdobyć podstawowe wiadomości na temat historii Lublina i jego mieszkańców. Wcześniej też należy uzgodnić termin wizyty w Ratuszu z jego personelem administracyjnym.

Cele operacyjne
Uczeń:

 • zwiedza salę posiedzeń Rady Miejskiej;
 • na podstawie wypowiedzi nauczyciela lub pracownika edukacyjnego odpowiada na pytania dotyczące funkcjonowania Rady Miejskiej;
 • przygotowuje flagę miasta, a następnie odczytuje z niej zamieszczone tam treści (odpowiedzi na pytania);
 • rysuje herb Lublina;
 • wysłuchuje opowiadania o historii hejnału lubelskiego;
 • zadają pytania hejnaliście;
 • bierze udział w głosowaniu na najbardziej znanego mieszkańca Lublina;
 • pisze list do prezydenta Lublina.

Środki dydaktyczne

 • trzy duże arkusze papieru (biały, zielony i czerwony - biały i czerwony takiej samej szerokości, zielony o połowę węższy)
 • przybory do pisania i rysowania
 • kartony papieru A3
 • nagranie hejnału miasta
 • urna wyborcza

Plan wycieczki

1. Parter - flaga; co to jest Rada Miejska?
Uczniowie zwiedzają salę posiedzeń Rady Miejskiej. Wysłuchują krótkiej (najwyżej piętnastominutowej) opowieści o tym, czym się zajmuje rada (należy zwrócić uwagę na to, że: radni podejmują różne decyzje dotyczące życia mieszkańców Lublina i rozstrzygają różne sprawy, podejmując uchwały na drodze głosowania; doradzają prezydentowi miasta; kontrolują różne instytucje miejskie.
Następnie nauczyciel dzieli uczniów na trzy grupy i rozdaje im po jednym arkuszu papieru (białego, zielonego lub czerwonego), na którym mają zapisać:

 • grupa pierwsza (arkusz biały): Co należałoby zmienić w naszym mieście?
 • grupa druga (arkusz zielony): Jaki powinien być dobry radny?
 • grupa trzecia (arkusz czerwony): Co Rada Miejska powinna zrobić dla dzieci w Lublinie?

Uczniowie rozkładają arkusze na dywanie i po zastanowieniu się i przedyskutowaniu problemu kolorowymi mazakami zapisują na nich swoje pomysły (może w tym pomagać im nauczyciel i pozostali opiekunowie - dobrze, by było ich przynajmniej trzech). Po wykonaniu zadania wspólnie z nauczycielem sklejają trzy arkusze papieru taśmą samoprzylepną, tworząc w ten sposób flagę miasta (nauczyciel informuje o tym dzieci).

2. Piętro pierwsze - herb; kto to jest prezydent miasta?
Nauczyciel lub urzędnik miejski opowiada dzieciom, czym zajmuje się prezydent miasta (najwyżej pięć minut). Uczniowie odczytują zapisane wcześniej odpowiedzi na pytania (każda grupa ze swojej części flagi). Następnie nauczyciel opowiada legendę o lubelskim koziołku (na podstawie, np. opowiadania Tajemnica lubelskiego koziołka z książki Józefa Zięby Wspaniały dar króla. Poeta-burmistrz i inne lubelskie opowieści, Norbertinum, Lublin 2003, s. 12-35), który stał się herbem miasta. Wspólnie zastanawiają się, z jakich elementów składa się herb Lublina, po czym w tych samych grupach, co wcześniej, go rysują na kartonach (A3). Gotowe prace są porównywane z prawdziwym herbem, a uczniowie decydują, która z nich jest najbardziej zbliżona do pierwowzoru.

3. Piętro drugie - hejnał; z którego obywatela Lublina jesteśmy najbardziej dumni?
Na ostatnim piętrze nauczyciel lub pracownik edukacyjny ratusza opowiada historię hejnału lubelskiego (można ją znaleźć np. w książce Jana Gawrońskiego O hejnale i trębaczach w dawnym Lublinie - Towarzystwo Miłośników Lublina, Wydawnictwo MULTICO, Lublin 1995), po czym wysłuchują hejnału z nagrania lub na żywo - zagranego przez hejnalistę (wtedy uczniowie mogą zapytać go o interesujące ich sprawy, dotyczące codziennego wykonywania tego utworu).
Następnie nauczyciel rozdaje uczniom karteczki do głosowania na najbardziej zasłużonego mieszkańca Lublina. Każde dziecko wpisuje jedno nazwisko, po czym wrzuca karteczkę do urny wyborczej. Przy prezentacji głosów dzieci wzajemnie informują się, kim jest dana osoba.
Na zakończenie wycieczki uczniowie umieszczają rysunki herbów i flagę miasta na tablicy specjalnie przygotowanej przez pracowników ratusza.
Dobrze, gdyby przy wyjściu z urzędu dzieci mogły otrzymać jakieś pamiątki - naklejki z herbem Lublina, znaczki z flagą miasta itp., a pod Ratuszem zrobić pamiątkowe zdjęcie.

Ewaluacja
Uczniowie wspólnie piszą list do prezydenta Lublina opowiadający o ich przeżyciach związanych z wizytą w jego siedzibie.