Symbole Lublina

MDK 2
powrót

Elżbieta Żurek
Sławomir Jacek Żurek

Symbole miasta
Wstęp do projektu

Cykl scenariuszy lekcji do projektu "Symbole Lublina", będącego częścią programu edukacyjnego o charakterze interdyscyplinarnym "Mój Lublin", obejmuje zarówno działania ucznia podczas zajęć lekcyjnych, jak i pozaszkolnych (wycieczki, gry terenowe). Ich zastosowanie podczas procesu dydaktycznego umożliwi uczniom zdobywanie wiedzy funkcjonalnej na temat działania samorządu lokalnego oraz różnych umiejętności praktycznych w połączeniu z budowaniem świadomości regionalnej oraz postawy uczestnictwa w kulturze ogólnonarodowej oraz ogólnoeuropejskiej (Lublin w Polsce i w Europie). Projekt adresowany jest do uczniów klas 0 z przedszkoli szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych i ich nauczycieli. Ma on także na celu pobudzanie do wszelkich form aktywności poprzez edukację artystyczną - wychowanie przez sztukę.

Materiały obejmują scenariusze pięciu wycieczek interdyscyplinarnych po Lublinie, a także czterech zajęć szkolnych z zakresu edukacji regionalnej. Są nimi:

  • dla klas 0-3 szkoły podstawowej scenariusz gry dydaktycznej "Jak zaplanować nowe centrum Lublina?" oraz wycieczki edukacyjnej "W lubelskim Ratuszu" i "Szlakiem lubelskich koziołków";
  • dla klas 4-6 szkoły podstawowej scenariusz lekcji "Europa i Lublin" oraz gry terenowej "Cztery lubelskie <<wspinaczki>>";
  • dla klas gimnazjalnych scenariusz lekcji "Lublin w Europie" oraz terenowej gry edukacyjnej "Ulicami Lublina";
  • dla klas ponadgimnazjalnych scenariusz lekcji "Czy warto promować symbole Lublina?" oraz interdyscyplinarnej wycieczki dydaktycznej szlakiem architektonicznych symboli wielokulturowości miasta - "Bramy Lublina".

Mamy nadzieję, że materiały te będą dla nauczycieli inspiracją w podejmowaniu różnego rodzaju działań dydaktycznych, które pozwolą uczniom poznać historię miasta, i przy okazji nabyć wiele nowych umiejętności.