Symbole Lublina

MDK 2
powrót

To Mój Lublin

Program "To Mój Lublin" jest realizowany w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 od 2000 r.

Misja Programu to umożliwienie uczestnikom zdobycia wiedzy i umiejętności oraz przyjęcia postaw i zachowań, które pomogą im w aktywnym uczestniczeniu w życiu demokratycznego społeczeństwa i w warunkach gospodarki wolnorynkowej.

W naszej działalności uwzględniamy, przede wszystkim, różne formy edukacji artystycznej i wychowania przez sztukę. Program kieruje uwagę młodych ludzi na rozwijanie w sobie wrażliwości na sztukę i piękno. Przybliża im tajniki warsztatowe. Zachęca także nauczycieli do podejmowania działań w tym kierunku w pracy z dziećmi i młodzieżą.

W Programie "To Mój Lublin" adresatami i uczestnikami są uczniowie przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i studenci oraz ich nauczyciele.

Cele edukacyjne i wychowawcze

1. Poznanie najbliższego środowiska - "ulica, dzielnica, miasto" - i rozwijanie wiedzy o nim.
2. Kontakty w środowisku lokalnym - budowanie więzi poprzez wspólne celei działania.
3. Rozwój postaw i zachowań związanych z poczuciem tożsamości i przynależności do konkretnego miejsca - swojego miasta Lublin.
4. Udział młodych ludzi w różnych wydarzeniach artystycznych - uwrażliwienie ich na sztukę i rozwijanie w nich różnych potrzeb: otwartości, komunikacji, tolerancji.

Sposoby realizacji

1. Organizacja wystaw.
2. Opracowanie i wydanie zaproszeń, plakatów, katalogów, materiałów dla szkół i innych druków promocyjnych.
3. Organizacja spotkań.
4. Organizacja koncertów, konkursów i warsztatów.
5. Prezentacja i opracowanie filmów.
6. Stałe zajęcia z zainteresowanymi klasami i grupami.
7. Opracowanie materiałów w Internecie.
8. Wycieczki.
9. Stała promocja programu.

Rezultaty

1. Integracja uczestników oraz placówek.
2. Wzbogacenie form zajęć.
3. Uaktywnienie uczestników, w tym głównie aktywności twórczej.
4. Zmiany postaw i zachowań na zgodne z celami wychowawczymi.

Bezpośrednie rezultaty:

1. 1.Wystawy jako wynik warsztatów, konkursów, pracy samodzielnej w różnych technikach,
a. twórców profesjonalnych,
b. dzieci i młodzieży.
2. Koncert przygotowany w ramach projektu.
3. Wydawnictwa.
4. Promocja uzdolnionych artystyczne dzieci.
5. Opracowanie materiałów - do celów dydaktycznych i szkoleniowych oraz przygotowania następnych projektów.

Powody sukcesu

1. Zainteresowanie i chęć uczestnictwa ze strony dzieci i młodzieży.
2. Zainteresowanie projektem ze strony placówek oświatowych.
3. Przychylność środowiska lokalnego i władz miejskich.
4. Zainteresowanie i pomoc rodziców.
5. Zainteresowanie mediów.
6. Umiejętność pozyskiwania środków finansowych.
7. Umiejętność współpracy.

Dorota i Benon Bujnowscy