Strażak z Lublina

KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI

z klas O Lubelskich Przedszkoli i Szkół Podstawowych

"Strażak z Lublina"

Adresaci : Nauczyciele klas O oraz dyrekcje placówek.

Uczestnicy : Dzieci z klas O. W konkursie mogą także uczestniczyć uzdolnione dzieci młodsze.

Zasady konkursu :

1. Temat: strażak.

Strażacy w ramach swojej pracy:

a. gaszą pożary budynków, lasów, pociągów i samochodów i in.,

b. likwidują zagrożenia chemiczne: wycieki benzyny, skażenia terenu innymi

substancjami trującymi,

c. prowadzą akcje ratunkową podczas wypadków komunikacyjnych: samochodowych,

kolejowych, powietrznych,

d. prowadzą akcje ratunkowe na akwenach wodnych, także pod wodą,

e. prowadzą akcje ratunkowe na wysokościach i głębokościach.

2. Ilość prac: prace do konkursu wybierają nauczyciele placówki - do 10 prac.

•  Format: od A3 (297/420) do B1 (707/1000)

•  Technika: dowolna np. farba, ołówek, kredka, tusz, wyklejanka, prace komputerowe

(bez prac przestrzennych, nagrodzone prace będą prezentowane pod szkłem)

•  Prace proszę czytelnie podpisywać z przodu, w dolnym rogu rysunku (autor, placówka).

Informacje:

•  Wyróżnione przez komisję konkursową prace będą prezentowane na wystawie w Galerii Po Schodach MDK nr 2 oraz na innych wystawach w 2008 r.

2. Wybrane prace będą prezentowane w Internecie.

•  Autorzy wyróżnionych prac i ich opiekunowie zostaną powiadomieni bezpośrednio przez organizatora o terminie wernisażu i rozstrzygnięcia konkursu. Podczas spotkania zostaną wręczone dyplomy, podziękowania i upominki strażackie .

4. Wyróżnione placówki wezmą udział w spotkaniach strażackich.

Termin składania prac: do 15 grudnia (sobota) 2007 r.

Na prace czekamy w poniedziałek i wtorek (17-18 grudnia)

Termin rozstrzygnięcia konkursu: grudzień 2007 r.

Organizatorzy nie odsyłają prac, które nie zakwalifikowały się na wystawę. Osoby zainteresowane, będą mogły je odebrać w ciągu dwóch tygodni od dnia rozstrzygnięcia konkursu w siedzibie MDK nr 2 przy ul. Bernardyńskiej 14a.

Kontak t: Dział Programów i Promocji, Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2, ul. Bernardyńska 14a,

tel./fax +48 (81) 53 208 53, e-mail: mdk2@mdk2.lublin.pl

Organizatorami Konkursu są :, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, Kancelaria Prezydenta - Marketing Miasta, Wydział Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarząd

Kryzysowy, Wydział Oświaty i Wychowania, Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Lublinie.
© Dział Programów i Promocji - Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Lublinie