STRAŻ GRANICZNA

"NA GRANICY"
Formacje ochrony granic II RP
cz. I "Straż Graniczna"

nieznane materiały z albumów wręczonych przez podwładnych
płk. Emilowi Czaplińskiemu, Zastępcy Komendanta Straży Granicznej,
z okazji przejścia na nowe stanowisko do Lublina.

Zakończenie I wojny światowej i powstanie niepodległego Państwa Polskiego w listopadzie 1918 roku zrodziło niezwykle pilną potrzebę zabezpieczenia kształtujących się granic. Ostateczna ich długość wynosiła 5539 km. 22 marca 1928 r. powstała Straż Graniczna.

Pierwsze formacje graniczne powstały już w 1918 roku w Lublinie. Z rozkazu gen. Tadeusza Rozwadowskiego powstał pierwszy oddział Straży Gospodarczo-Wojskowej (31 październik - grudzień 1918 roku).

Powstanie Straży Granicznej 22 marca 1928 r. zakończyło okres tymczasowości i aż ośmiu reorganizacji. Nowa formacja objęła ochroną granicę południową, zachodnią i morską. Przed SG postawiono zadania związane z ochroną granicy pod względem wojskowym, politycznym, gospodarczym i sanitarnym.

W sierpniu 1939 r. Straż Graniczna liczyła 16 001 funkcjonariuszy, w tym 2 145 oficerów, 6 241 podoficerów i 9 315 szeregowych. Pełnili oni służbę w 419 placówkach I linii, 212 placówkach II linii, 129 komisariatach granicznych, 26 komendach obwodowych i 6 komendach okręgowych. Na stanie SG znajdowało się 76 samochodów osobowych oraz 72 motocykle.

SG II RP strzegła granicę z Niemcami, Czechosłowacją, Rumunią i od 1938 r. część granicy z Litwą, o długości 3 441 km, czyli 63 % polskich granic, a pozostałą część strzegł KOP - Korpus Ochrony Pogranicza.

Przed wybuchem wojny Straż Graniczną podporządkowano władzom wojskowym. Już w pierwszych dni kampanii wrześniowej jednostki SG poniosły bardzo duże straty i po wykonaniu zadań podstawowych na granicy włączyły się do działań bojowych w głębi kraju.


Artykuł Andrzeja Konstankiewicza: "Umundurowanie i uzbrojenie polskiej Straży Granicznej (1928-1939)" -->

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o Straży Granicznej (DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, nr 37, rok 1928) -->
© Dział Programów - Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Lublinie