SECESJA LUBELSKA
DETAL ARCHITEKTONICZNY

Agnieszka Wójtowicz

Informacje o autorce:

Urodzona w Zamościu.
Absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Lublinie, kierunek formy użytkowe, specjalność tkanina artystyczna.
1993 - 1995 : studia na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie.
1999 - 2003 : studia na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie - edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, dyplom w pracowni malarstwa prof. Jacka Wojciechowskiego, aneks w pracowni fotografii prof. Ireny Nawrot - Trzcińskiej.
2015 - studia podyplomowe na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie- Grafika komputerowa
Członkini ZPAP.
Zajmuje się twórczo różnymi dziedzinami sztuki: malarstwem, rysunkiem, fotografią. Jej prace (od 1990 r.) publikowane były cyklicznie w dzienniku : "Dzień" (cykl rysunków prezentujšcych szlacheckie gniazda, dworki i zabytki Lublina i lubelszczyzny) a także w: "Kurierze Lubelskim", "Akcencie" oraz w "Express Faktach". W latach 1991-1992 współpracowała z Galerią Sztuki Sceny Plastycznej KUL. Od 1998 roku współpracuje z pracownią plastyczną Teatru Hansa Christiana Andersena w Lublinie, a od 2005 z Galerią Sztuki Ośrodka Praktyk Teatralnych "Gardzienice".

Wykaz Wystaw:

Nagrody i wyróżnienia

2004 - wyróżnienie honorowe za prace malarskie w konkursie -"Autograf 2003"
2006 - Nagroda Rektora UMCS w Lublinie -"Autograf 2005"
2015 - Stypendium artystyczne Prezydenta Miasta Lublin
2015 - Stypendium artystyczne przyznane przez Marszałka Województwa Lubelskiego


1997 - szata graficzna do folderu: Ogólnopolski Przegląd Hejnałów Miejskich.
2008 - projekt i wykonanie masek do spektaklu reżysera prof. Andrzeja Żarneckiego w Wyższej Szkole Komunikowania i Mediów Społecznych im. Jerzego Giedroycia w Warszawie dla wydziału aktorskiego.
2008, 2009, 2010 - Juror Wojewódzkiego Przeglądu Teatrów Dziecięcych pod patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty.
2011 - projekt logotypu dla akcji społecznej "Polacy Rodakom" organizowanej przez Senatora RP Stanisława Gogacza.
2012 - autorka ilustracji do ksišżki : "Kup mi, mamo, gwiazdkę z nieba", ( Z. M. Miszczak, wyd. Warszawska Firma Wydawnicza, 2013).
2013 - praca jako grafik przy Otwarciu Europejskiego Ośrodka Praktyk Teatralnych w "Gardzienicach" (projekty:folderu Sympozjum, zaproszenia, firmówki, logotypu dla mediów - promujących wydarzenie).
- autorka oficjalnego logotypu Europejskiego Ośrodka Praktyk Teatralnych w "Gardzienicach".
2015 - autorka ilustracji do książki: "Wspomnienie lata", (Z. M. Miszczak, w druku).
2015 - autorka ilustracji do książki: "Czego słowik nie zaśpiewa", (Z. M. Miszczak, w druku).


Od 2003 - członkini Związku Polskich Artystów Plastyków.
Od 2009 - praca jako projektant wnętrz.
Od 2015 - instruktor w pracowni kostiumów i dekoracji w Fundacji Teatroterapia Lubelska

© Dział Programów - Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Lublinie