140 lat Straży Pożarnej w Lublinie

Społeczny Komitet Fundacji Sztandaru dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie w składzie: Krzysztof Żuk - Prezydent Miasta Lublin, Paweł Pikula - Starosta Lubelski, Piotr Kowalczyk - Przewodniczący Rady Miasta Lublin, Sławomir Zygo - Przewodniczący Rady Powiatu Lubelskiego, Wojciech Piekarczyk - Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, Stanisław Dziwisz - historyk , Jerzy Ostrowski - Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UM Lublin, Andrzej Wojewódzki - Sekretarz Miasta Lublin, Irena Szumlak - Skarbnik Miasta Lublin, Ks. Mirosław Ładniak - Kapelan wojewódzki PSP, Grzegorz Alinowski - zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UM Lublin, Witold Zborowski - zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Lublinie
© Dział Programów i Promocji - Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Lublinie