Rok Renesansu Lubelskiego

Projekt Rok Renesansu Lubelskiego

wystawa fotografii ze spacerów szlakiem renesansu po Lublinie
Dorota i Benon Bujnowscy
 
Renesans lubelski tworzą obiekty murowane z początku XVII wieku, zwłaszcza kościoły, które posiadają cechy wspólne:
obiekty były budowane na planie jednonawowym,
prezbiterium jest węższe w tych obiektach, od nawy, jest zakończone półkoliście,
fasada kościoła jest bez wieży,
budynki posiadają beczkowe sklepienie z lunetami,
budynki posiadają stromą konstrukcję dachu,
ściany są otynkowane,
dekoracja zewnętrzna skupiona jest na szczytach fasady,
dekoracja wewnętrzna na sklepieniu, wykonana w sztukaterii, kształty geometryczne,
kaplice boczne są przybudowane do ściany nawy,
ściany wewnętrzne obiektów z pilastrami,
chór wsparty na trzech łukach lub na jednym, rozpiętym na szerokość całej nawy,
okna wysokie i wąskie, zakończone półkoliście u góry.

© Dział Programów i Promocji - Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Lublinie