149 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

Cmentarz przy ul. Lipowej

© Dział Programów i Promocji - Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Lublinie