149 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

Złożenie kwiatów pod Krzyżem

© Dział Programów i Promocji - Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Lublinie