149 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

Msza święta w kościele Cywilno - Wojskowym

© Dział Programów i Promocji - Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Lublinie