149 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

Obchody 149. ROCZNICY WYBUCHU POWSTANIA STYCZNIOWEGO

Wojewoda Lubelski Jolanta Szołno-Koguc
Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk
Dowódca Garnizonu Lublin płk dypl. Andrzej Kupis
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Romualda Traugutta w Lublinie
Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie
Fundacja Instytut im. Kazimierza Wielkiego w Lublinie

Lublin, 20 stycznia - piątek 2012 r.

Program uroczystości
20 stycznia - piątek 2012 r.
10.00
Msza Święta w intencji Powstańców Styczniowych w kościele Cywilno - Wojskowym pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny, Al. Racławickie 20
11.00
Przemarsz na miejsce straceń Powstańców Styczniowych ul. Gen. Mariana Langiewicza
11.15
Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod Krzyżem w miejscu straceń Powstańców Styczniowych
11.45
Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przy Grobowcu Powstańców Styczniowych; cmentarz, ul. Lipowa
12.00 - 14.00
Konferencja historyczna w Trybunale Koronnym:
. Profesor Mieczysław Ryba - Katolicki Uniwersytet Lubelski: "Geneza, przebieg i skutki powstania styczniowego"
. Izabella Maciejewska - Dyrektor Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie wraz z młodzieżą:"Polki wobec powstania"
. Doktor Piotr Makarzec - Fundacja Instytut im. Kazimierza Wielkiego: "Bohaterowie powstania styczniowego"
. Stanisław Santarek - Społeczny Komitet Ochrony Zabytków Lublina:"Echa powstania styczniowego na lubelskiej nekropolii"

© Dział Programów i Promocji - Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Lublinie