Pelagia Majewska

Pelagia Majewska

Zdjęcia 1,2 - fot. Alicja Bożko, uczennica III LO

Zdjęcia 3 - fot. Jacek Babicz

Zdjęcia 4 - fot. Piotr Maciuk

© Dział Programów i Promocji - Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Lublinie