Pakiet Edukacyjny

MDK 2
powrót

Grażyna Modrzewska

O tym już wiem, że alkohol to mój wróg (*)

Scenariusz lekcji wychowawczej dla klas gimnazjalnych

Cele operacyjne

Uczeń:

 • rozwiązuje układankę, której hasłem jest temat zajęć;
 • tworzy plakat antyalkoholowy;
 • wskazuje na skutki spożywania alkoholu;
 • odgrywa scenki dramowe o charakterze asertywnym;
 • wyraża swoje stanowisko wobec poglądów dotyczących alkoholu;
 • wypełnia ankietę ewaluacyjną.

Środki dydaktyczne

 • wykreœlanka literowa (załącznik nr 1)
 • arkusz szarego papieru, markery lub farby, klej
 • paski z informacjami dotyczącymi picia alkoholu przez dzieci i młodzież (załącznik nr 2)
 • kartki z pytaniami dla grup (załącznik nr 3)
 • opisy scenek do odegrania (załącznik nr 4)
 • duże kartki z napisem "tak" i "nie"
 • zestaw wypowiedzi do gry dydaktycznej "Tak lub nie" (załącznik nr 5)
 • kserokopie wiersza-instrukcji (załącznik nr 6)
 • kserokopie ankiety ewaluacyjnej (załącznik nr 7)

Przebieg zajęć

 1. Wszyscy uczniowie otrzymują kartki z układanką, po której rozwiązaniu podają hasło - temat zajęć: "Skutki picia alkoholu" (załącznik nr 1).
 2. W widocznym miejscu nauczyciel zawiesza arkusz szarego papieru, a na stolikach uczniowskich rozkłada papierowe paski zawierające informacje o skutkach picia alkoholu u dzieci i młodzieży, które następnie odczytuje (załącznik nr 2). W trakcie czytania uczniowie, którzy odnaleźli pasek z czytaną treścią zgłaszają się, po czym przyczepiają go w dowolnym miejscu arkusza papieru. Ostatni pasek staje się tytułem powstałego plakatu - zostaje przyczepiony na samej górze. Następnie chętni uczniowie nanoszą na arkusz markerem lub farbami wymyślone przez siebie antyalkoholowe symbole, np. przekreślony kielich, rozbita butelka itp.
 3. Nauczyciel dzieli klasę na cztery grupy (np. poprzez kolejne odliczanie od 1 do 4 - jedynki stanowią jedną grupę, dwójki drugą itd.). Każda grupa dostaje kartkę z pytaniem (zał. nr 3).
 4. Po prezentacji odpowiedzi nauczyciel przydziela grupom do przygotowania po jednej scence dramowej (załącznik nr 4).
 5. Uczniowie prezentują scenki, po czym następuje rozmowa inspirowana pytaniami, np.: czy bohaterowie scenek otrzymali dobre rady i czy będą potrafili z nich korzystać? czy łatwo jest odmówić kolegom, którzy do czegoœ namawiają? czy uczniowie dobrze się czuli w odgrywanych rolach? czy woleliby inne zakończenia? czy woleliby odgrywać inną rolę, jeżli tak, to dlaczego?
 6. Nauczyciel z dotychczasowych grup tworzy dwa zespoły, jedynki i trójki gromadząc w jednym miejscu, a dwójki i czwórki w drugim. Przy jednych kładzie kartkę z napisem "nie", przy drugich "tak". Następnie odczytuje stwierdzenia dotyczące alkoholu (załącznik nr 5). Po każdym zdaniu uczniowie wyrażają swoje stanowiska wobec zawartego w nim poglądu zajmując miejsce na stronie "tak" lub "nie". Za każdym razem nauczyciel liczy, ile osób jest po każdej stronie. Niektórzy uczniowie uzasadniają swoje stanowisko.
 7. Nauczyciel rozdaje uczniom kserokopie wiersza (załącznik nr 6), który jest instrukcją dotyczącą reagowania na alkohol, a następnie odczytuje go głośno (powtarzające się wersy wszyscy wykrzykują).
 8. W ramach podsumowania zająć uczniowie wypełniają ankietę ewaluacyjną (zał. nr 7).

Załącznik nr 1
Wykreślanka literowa

Zakreśl co drugą kratkę, idąc od lewej do prawej. Z zakreślonych liter powstanie hasło - temat naszych zajęć

O S I K O U D T Z
K G I L P C I W C
B I N A T A J L U
K K O F H S O G L
Z U R            

HASŁO: ..........................................................................................................

Załącznik nr 2
Informacje dotyczące skutków picia alkoholu przez dzieci i młodzież (**)

(do pocięcia na paski)

OSOBY, KTÓRE W MŁODYM WIEKU SIĘGAJĄ PO ALKOHOL, ZWYKLE SIĘ OD NIEGO UZALEŻNIAJĄ
ALKOHOL JEST GŁÓWNĄ PRZYCZYNĄ ŚMIERCI LUB INWALIDZTWA WŚRÓD MŁODZIEŻY W WIEKU 15-21 LAT
CO DZIESIĄTE DZIECKO PO SPOŻYCIU ALKOHOLU WDAŁO SIĘ W BÓJKĘ
NAWET NAPOJE O NISKIEJ ZAWARTOŚCI ALKOHOLU MOGĄ TRWALE UZALEŻNIĆ
CO PIĘTNASTA NASTOLATKA MIAŁA PO ALKOHOLU STOSUNKI SEKSUALNE LUB ZOSTAŁA ZGWAŁCONA
SKUTKI PICIA ALKOHOLU U DZIECI I MŁODZIEŻY

Załącznik nr 3
Pytania dla grup

Grupa pierwsza

Jaki jest wpływ spożywania alkoholu przez ucznia na jego postępy w nauce i zachowanie w szkole?

 

Grupa druga

Jaki jest wpływ nadmiernego spożywania alkoholu przez któregoś z rodziców na życie rodziny?

 

Grupa trzecia

Jakie są skutki nadmiernego spożywania alkoholu przez dorosłych podczas zabawy?

 

Grupa czwarta

Jaki jest wpływ nadmiernego spożywania alkoholu na zdrowie człowieka?

 

Załącznik nr 4
Scenki do odegrania

Grupa pierwsza

Adam i Michał namawiają Jacka do wypicia piwa podczas klasowej dyskoteki. Używają różnych argumentów, które mają go przekonać. Jacek nie chce wypić, ma swój pogląd

Grupa druga

Jurek i Kuba namawiają Darka do kupna piwa na prywatkę. Używają różnych argumentów, które mają go przekonać. Darek nie chce tego zrobić, ma swój pogląd na tę sprawę i wie, że kupowanie alkoholu przez dzieci jest nielegalne.

Grupa trzecia

Ania i Kasia rozmawiają na przerwie. Ania zwierza się Kasi, że jej ojciec często przychodzi do domu pijany, robi wtedy awantury, bije ją i mamę, a także rodzeństwo. Dziewczynka płacze, bo nie wie, jak dalej żyć. Kasia pociesza Anię i podsuwa jej pomysły, jak i z czyją pomocą rozwiązać problem.

Grupa czwarta

Jola wie, że jej najlepsza koleżanka Ola często sięga po alkohol. Ola wtedy dziwnie wygląda, chociaż mówi, że po nim nie czuje strachu przed lekcjami. Jednak Jola boi się o Olę. Przekonuje ją, że powinna porozmawiać z kimś, kto mógłby jej pomóc.

Załącznik nr 5
Stwierdzenia do gry dydaktycznej "Tak lub nie"

 • Alkohol powinno się sprzedawać wszystkim, bez względu na wiek.
 • Niewielka ilość alkoholu w organizmie nie przeszkadza w prowadzeniu samochodu.
 • To, że nastolatek próbuje alkoholu, jest bardzo złe.
 • Jak piję alkohol, to znaczy, że już jestem dorosły.
 • Alkohol pomaga rozwiązywać problemy.

Załącznik nr 6 Wiersz-instrukcja

Gdy za piwo młody chwyta,
bo pociągnąć łyka chce,
ty go musisz przed tym ustrzec,
więc dlatego KRZYKNIJ "NIE!" (2 razy)

Kiedy wódka jest na stole
i spróbować ci się chce,
nie zaczynaj pić tak młodo,
więc dlatego KRZYKNIJ "NIE!" (2 razy)

Będąc w kinie, dyskotece,
wciąż pamiętaj o tym, że
piwo, wódka wróg dla ciebie,
więc dlatego KRZYKNIJ "NIE!" (2 razy)

Alkoholu moc tak silna bywa,
że mózg parzy jak pokrzywa.
Każdy człowiek o tym wie,
więc dlatego KRZYKNIJ "NIE!" (2 razy)

Załącznik nr 7
Ankieta ewaluacyjna

1. Czy zmieniło się twoje spojrzenie na alkohol? Jak?
 
2. Na tej lekcji dowiedziałem się, że
 
3. Powiem innym, że
 

 

*Drugie miejsce w konkursie na scenariusz lekcji poświęconej profilaktyce alkoholowej zorganizowanym przez Młodzieżowy
Dom Kultury nr 2 w Lublinie w 2005 r.
**Informacje te pochodzą ze strony internetowej Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Lublinie: http://www.mdk2.lublin.pl/