Pakiet Edukacyjny

MDK 2
powrót

Elżbieta Żurek

Sławomir Jacek Żurek

 

Ja i mój wspaniały świat,

czyli dlaczego mogę nie pić i ćpać

Scenariusz lekcji siódmej (marzec)

Uwagi wstępne

Lekcja ta ma na celu promowanie zdrowego stylu życia i profilaktyki narkomanii. Dobrze, by poprowadzili ją sami uczniowie.

Cele operacyjne

Uczeń:

 • prezentuje obszary swoich zainteresowań i fascynacji;
 • określa okoliczności oraz miejsca, gdzie młodzież najczęściej zażywa narkotyki (wyniki badań na podstawie ankiety);
 • rozrysowuje drogę życiową nastolatka, uwzględniając różnego rodzaju trudności (na wzór gry planszowej);
 • uczestniczy w grze, podając różne możliwości radzenia sobie z trudności bez uciekania się do alkoholu i narkotyków;
 • dyskutuje nad możliwościami działań profilaktycznych na terenie klasy i szkoły;
 • umieszcza wynik dyskusji na stronie internetowej szkoły.

 

Środki dydaktyczne
 • przedmioty wyrażające zainteresowania uczniów
 • arkusze szarego papieru i flamastry
 • kostka do gry, tablica korkowa, pionki (kolorowe pinezki) lub tablica magnetyczna i przyciski magnetyczne w kilku kolorach
Przebieg zajęć

1. Uczniowie przed lekcją przygotowują stoiska (z ustawionych ławek), poprzez które zaprezentują swoje zainteresowania (np. różne przedmioty, nagrane wypowiedzi różnych ludzi, fragmenty muzyki, fragmenty ulubionych filmów).

2. Nauczyciel losuje trzy lub cztery osoby, które przedstawiają "swoje światy" w formie 3-4 minutowych wystąpień.

3. Uczniowie określają okoliczności oraz miejsca, gdzie młodzież najczęściej zażywa narkotyki (np. imprezy rozrywkowe i towarzyskie - prywatki, dyskoteki; wycieczki szkolne; czas, gdy się nudzą).

4. Nauczyciel powinien zwrócić uwagę uczniom, iż zażywanie narkotyków ma bardzo często związek z piciem alkoholu i paleniem papierosów - młodzież pijąca i paląca częściej sięga po narkotyki niż niezażywająca tych środków. Innymi słowy: palenie papierosów i picie alkoholu (a więc środków ogólnie dostępnych i dla dorosłych legalnych) sprzyja sięganiu po narkotyki (środki nielegalne dla wszystkich). Powinien także wskazać na czynniki sprzyjające uzależnieniom - potrzeba wzmożonej wydolności psychofizycznej, dużej aktywności, mobilizacja wynikająca z presji społecznej, chęć przeżywania stanów niezwykłych, niedojrzałość emocjonalna. Następnie na tablicy rysuje etapy działania używek: fałszywi przyjaciele (alkohol, papierosy, narkotyki) - obiecują pomoc (lepsze samopoczucie, sukcesy) - oszukują - uzależniają - wpychają w pułapkę śmiertelnej choroby

5. Uczniowie razem z nauczycielem rozrysowują na arkuszu szarego papieru przyczepionego do tablicy korkowej lub magnetycznej "drogę życiową nastolatka" (na wzór gry planszowej), na której zaznaczają na różnych punktach trudne sytuacje, z którymi spotyka się nastolatek. Następnie podzieleni na kilka grup poruszają się po planszy w ustalonej kolejności. Przy wskazanym przez kostkę punkcie grupa (po chwili narady) podaje możliwości radzenia sobie z daną sytuacją bez uciekania się do alkoholu czy narkotyków). Pozostałe grupy mogą dopowiadać inne rozwiązania.

Uwaga! Nie wolno uciekać od emocji ani im ulegać.

6. Uczniowie losują karteczki (cztery kolory: zielony, czerwony, niebieski, żółty), wskazujące przynależność do danego kręgu dyskusyjnego, w którym pracują przez dziesięć minut, rozważając:

 • krąg pierwszy (zielony) - jak pomóc człowiekowi uzależnionemu zwrócić się o pomoc do odpowiednich osób lub instytucji?
 • krąg drugi (czerwony) - jakie formy profilaktyki uzależnień należałoby stosować, aby były skuteczne dla współczesnej młodzieży?
 • krąg trzeci (niebieski) - jakie formy oddziaływań profilaktycznych (lub leczenia) można przyjąć w danej klasie?
 • krąg czwarty (żółty) - jakie informacje dotyczące profilaktyki uzależnień powinien zdobyć uczeń pierwszej klasy przychodzący do danej szkoły?

8. Wynik dyskusji uczniowie przedstawiają na stronie internetowej szkoły lub w innej, wymyślonej przez siebie formie.