Wodowanie monety z ORP "Lublin"

Wodowanie monety z ORP "Lublin"

W dniu 19 06 2013 Narodowy Bank Polski wydał monety okolicznościowej o nominale 2 zł z serii "Polskie okręty" upamiętniającej okręt transportowo-minowy "Lublin".

Seria:Polskie okręty

Awers:

Orzeł w koronie, po bokach orła rok 2013, górą łukiem napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA, dołem łukiem napis: ZŁ 2 ZŁ poprzedzony i zakończony sześcioma perełkami. Pod łapą orła znak mennicy warszawskiej.

Rewers:

ORP "Lublin" na falach, z lewej górą łukiem napis: OKRĘT TRANSPORTOWO-LINIOWY, na dole na tle fal poziomy napis: "LUBLIN", z prawej znak projektanta.

Bok:

ośmiokrotnie powtórzony napis NBP rozdzielony gwiazdkami, co drugi odwrócony o 180 stopni

Rok emisji:2013

W obiegu od:2013-06-19

Nominał: 2 złote

Tworzywo / metal:Nordic Gold (CuAl5Zn5Sn1)

Stempel:zwykły

Średnica (mm): 27 mm

Masa (g):8,15 g

Nakład: do 800 000

Projektant:Awers: Ewa Tyc-Karpińska, Rewers: Grzegorz Pfeifer

Mennica:Mennica Polska S.A. - Warszawa

Emitent:NBP

Cena emisyjna:2 zł

Opis tematyki monety:

Do prac nad nową generacją większych okrętów desantowych służących do wyładunku uzbrojenia bezpośrednio na brzeg doszło w Polsce pod koniec lat 70. XX w. Efektem tych działań były opracowane w Polsce okręty transportowo-minowe projektu 767 (typu Lublin). Mogą one transportować w odkrytej przelotowej ładowni 9 czołgów podstawowych T-72 lub 17 samochodów lub ich ekwiwalent (w postaci sprzętu wojskowego, zdolnego do pływania lub nie) i 135 żołnierzy desantu morskiego z pełnym wyposażeniem. Są to dość nowoczesne jednostki, o wysokim stosunku masy zabieranego ładunku do wyporności i ciekawych rozwiązaniach, jak możliwość łączenia okrętów ładowniami, jeden do drugiego, tworząc przelotowy ciąg. Uzbrojenie stanowią 4 zestawy ZU-23-2MR Wróbel II, składające się z podwójnego działka 23 mm i dwóch ręcznych pocisków rakietowych plot Strzała-2. Okręty mogą również transportować i stawiać miny, dzięki możliwości szybkiego montażu torów minowych.

Z planowanych 12 jednostek, na skutek zmian politycznych w Europie na przełomie lat 80. i 90., zbudowano jedynie 5 jednostek, które weszły do służby w latach 1989-1991, pozostałe anulowano. Cała piątka wchodzi w skład 2. Dywizjonu Okrętów Transportowo-Minowych 8. Flotylli Obrony Wybrzeża.

Lista jednostek:

ORP Lublin - 12 października 1989

ORP Gniezno - 23 lutego 1990

ORP Poznań - 8 marca 1991

ORP Toruń - 24 maja 1991

ORP Kraków - 27 czerwca 1991

© Dział Programów i Promocji - Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Lublinie