Okręt Lublin

Dragon na ORP Lublin w Szczecinie
23.10.2012 r.


więcej...
więcej...
więcej...
95 lat Marynarki Wojennej - 2013r.

Młodzieżowy Dom Kultury nr 2
Dział Programów i Promocji
http://www.mdk2.lublin.pl
e-mail: mdk2@mdk2.lublin.pl