PRACOWNIA PLASTYCZNA
nauczyciel: Anna Staniak

Pracownia plastyczna Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Lublinie dysponuje ofertą zajęć stałych dla dzieci i młodzieży oraz różnorodnymi formami zajęć warsztatowych. Proponujemy Ci udział w grupach zajęciowych:

100 TECHNIK PLASTYCZNYCH
nauczyciel prowadzący: Anna Staniak

100 TECHNIK PLASTYCZNYCH - to zajęcia, w których poznasz różnorodne techniki malarskie i rysunkowe, papieroplastyka, techniki graficzne, mieszane, zabawy plastyczne rozwijające sprawność manualną i wyobraźnię.

 RYSUNEK STUDYJNY
nauczyciel prowadzący: Anna Staniak

RYSUNEK STUDYJNY dla młodzieży (rysunek ołówkiem, sepią, węglem, tuszem, techniki mieszane, tematy podstawowe: studium martwej natury i postaci).

 

 

GRAFIKA
nauczyciel prowadzący: Anna Staniak

GRAFIKA dla dzieci i młodzieży, w których poznasz graficzne techniki plastyczne (linoryt, monotypia, sucha igła, techniki druku alternatywnego, grafika komputerowa, projektowanie graficzne).


 

ANIMACJA KULTURY
nauczyciel prowadzący: Anna Staniak

ANIMACJA KULTURY dla młodzieży (wydarzenia artystyczne "od kuchni" - organizacja i prowadzenie wernisaży, koncertów, spotkań autorskich, nauka pisania scenariusza wydarzenia, recenzji z wydarzeń kulturalnych, tworzenia identyfikacji medialnej wydarzenia).

 

 
W ofercie zajęć stałych poza poznawaniem różnorodnych technik plastycznych zapraszamy Cię do udziału w konkursach, wystawach (prowadzimy Galerię Pracownia w której prezentujemy prace naszych wychowanków), wycieczkach edukacyjnych, spotkaniach z artystami i animatorami kultury, wystawach i projektach edukacyjnych. W czasie wakacji i ferii będziesz mieć możliwość udziału w ciekawych zajęciach warsztatowych, organizowanych we współpracy z innymi pracowniami i artystami (m.in. warsztaty batiku, technik repuserskich, rzeźbiarskich) oraz w wyjazdach plenerowych.


Pracownia plastyczna MDK2 w Lublinie na facebooku:
www.facebook.com/PracowniaPlastycznaMDK2wLublinie/