PRACOWNIA MUZYCZNA
nauczyciele: Marian Pędzisz oraz Piotr Gawryjołek

ZAJĘCIA WOKALNE
nauczyciel prowadzący: Marian Pędzisz

Zajęcia w miłej i przyjaznej atmosferze, praca na profesjonalnym sprzęcie. Przygotowanie z zakresu właściwej emisji głosu, dykcji, interpretacji. Opracowanie repertuaru składającego się z piosenki polskiej, angielskiej, francuskiej, hiszpańskiej, rosyjskiej. Zajęcia przygotowujące do udziału w festiwalach miejskich, wojewódzkich, ogólnopolskich, międzynarodowych. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu. 

ZESPÓŁ MUZYKI DAWNEJ
nauczyciel prowadzący: Piotr Gawryjołek

ZESPÓŁ INSTRUMENTALNY MUZYKI DAWNEJ

Zespół instrumentalny prezentuje muzykę dawnej Polski i Europy. Repertuar zespołu obejmuje utwory okresu: Średniowiecza, Renesansu i Baroku. W swoim założeniu ma towarzyszyć zespołowi wokalnemu oraz zespołowi tańca dawnego, przybliżając kulturę i zwyczaje epok minionych. Do udziału w projekcie zapraszamy osoby które grają na instrumentach muzycznych (wiolonczela, skrzypce, obój, flet, gitara, instrumenty perkusyjne).

ZESPÓŁ WOKALNY MUZYKI DAWNEJ

Zespół wokalny muzyki dawnej jest zespołem wykonującym utwory jedno i wielogłosowe okresu: Średniowiecza, Renesansu i Baroku. Wykonuje muzykę świecką i sakralną kompozytorów polskich jak i europejskich. W ramach zajęć uczestnicy poznają utwory wokalne i wokalno-instrumentalne wymienionych epok. W oparciu o poznane utwory kształtowana będzie ich muzykalność oraz emisja głosu (prawidłowy oddech, dykcja, śpiew). Zapraszamy młodzież szkół gimnazjalnych, średnich i studentów, którzy potrafią śpiewać i mają dobry słuch muzyczny.


GRUPY GITAROWE
nauczyciel prowadzący: Piotr Gawryjołek

GRUPY GITAROWE (POCZĄTKUJĄCA)

Zajęcia przeznaczone są dla osób pragnących uczyć się podstaw gry akordowej na gitarze. Program nauczania będzie obejmował naukę podstawowych akordów oraz rytmów a także naukę akompaniowania do prostych piosenek. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci szkół podstawowych, młodzieży szkół gimnazjalnych i średnich oraz studentów.

GRUPA GITAROWA (ZAAWANSOWANA)

Zajęcia przeznaczone są dla osób które chcą rozwinąć swoje umiejętności gry na gitarze. Program nauczania będzie obejmował naukę czytania zapisu tabulatury gitarowej oraz czytania nut. Zajęcia przeznaczone są dla młodzieży szkół gimnazjalnych i średnich oraz studentów.

 

ZESPÓŁ BĘBNIARZY
nauczyciel prowadzący: Piotr Gawryjołek

To spotkania z rytmem i grupą instrumentów perkusyjnych jakimi są werble i bębny. Zajęcia bębniarskie to miły sposób na aktywne spędzenie czasu dla dzieci i młodzieży. Celem zajęć grupy bębniarskie jest zainteresowanie jej uczestników grą na bębnach, rozwinięcie poczucia rytmu oraz zabawa rytmem i dźwiękiem wydobywanym z tych instrumentów. Podczas zajęć rozwijane są techniki gry na bębnach oraz kształtowane jest poczucie rytmu poprzez naukę różnego rodzaju ćwiczeń i schematów rytmicznych wykorzystywanych podczas pokazów. Zespół Bębniarzy towarzyszy Historycznemu Zespołowi Żonglerki Flagami. Zajęcia przeznaczone są dla młodzieży szkół gimnazjalnych i średnich oraz studentów.