Rajd rowerowy: Lublin-Kraśnik-Lwów

© 2003 Dział Programów i Promocji - Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Lublinie