29 IV 2016 r.

Lubelski Dzień Solidarności Międzypokoleniowej
Lublin, dnia 29 kwietnia - 2016 r. 

Korowód