V Lubelskie
Dni Seniora

Lubelskie lotnictwo
na kartach pocztowych

Miejski Ośrodek Kultury w Świdniku
STREFA HISTORII
otwarcie wystawy, IX - X 2016 r.