Linoryt - wystawa grafik studentów I roku
WA UMCS

Wystawa linorytów
"Mój jest ten kawałek podłogi"

Wernisaż wystawy - 23.06.2015 r., godz. 17:00

Wystawa grafik studentów I roku Wydziału Artystycznego UMCS, wykonanych na zajęciach z grafiki warsztatowej w pracowni linorytu pod kierunkiem dr Agnieszki Zawadzkiej.

Wystawa stanowi podsumowanie zajęć I-go roku Grafiki i I-go roku Edukacji Artystycznej w semestrze letnim 2014/2015, które odbyły się w pracowni druku wypukłego. Prezentowane prace, wykonane w technice linorytu czarno-białego, ukazują różnorodne próby poszukiwania autonomicznego języka graficznego. Stanowią zbiór ciekawych, indywidualnych interpretacji otaczającej nas rzeczywistości. Młodzi artyści, przedstawili ją z dużą wrażliwością, posługując się linią, plamą, walorem i kontrastem. Wykorzystali szereg możliwości niełatwej techniki linorytniczej, wymagającej dużej dyscypliny podczas cięcia matrycy.

© Dział Programów - Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Lublinie