Linoryt - WYSTAWA ZAKŁADU GRAFIKI WARSZTATOWEJ I

LINORYTY
z Zakładu Grafiki Warsztatowej I

Wystawa prezentuje twórczość pracowników naukowych: prof. Krzysztofa Szymanowicza, dr hab. Adama Panka, dr hab. Marii Sękowskiej, dr Agnieszki Zawadzkiej, mgr Karola Pomykały z Zakładu Grafiki Warsztatowej I, Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie. Zakład - pracownia druku wypukłego istnieje od 1973 roku od początku powstania kierunku Wychowanie Plastyczne. Założycielem i kierownikiem pracowni był prof. Maksymilian Snoch, a obecnie kierownikiem jest prof. Krzysztof Szymanowicz. Zakład prowadzi zajęcia na wszystkich kierunkach studiów oraz pracownię dyplomową. Na wystawie zostaną także zaprezentowane prace dyplomantów, którzy osiągnęli sukcesy artystyczne w technice linorytu: Anna Rybak laureatka Grand Prix - XII Konkursu Graficznego im. Józefa Gielniaka, Katarzyna Wolska i Katarzyna Długosz laureatki Biennale studenckiego, Natasza Gritsenko oraz Bernadetta Benedysiuk laureatka Międzynarodowego Biennale Grafiki Cyfrowej w Gdyni oraz nagrody Rektora UMCS. Prezentacja prac graficznych w technice linorytu umożliwi widzom poznanie współczesnych nurtów w grafice warsztatowej w technice linorytu.

Katalog wystawy (PDF) -->

Zaproszenie na wystawę -->

© Dział Programów - Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Lublinie