WYSTAWA

Wernisaż:
4 VI 2016 r.
godz. 20:30

Katarzyna Żak
grafika, malarstwo, folioryt

Wystawa jest zbiorem prac prezentujących twórczość artystki na końcu okresu studiów oraz w początkowym etapie samodzielnej twórczości.

Prace graficzne są zestawem dyplomu artystycznego, który artystka wykonała podczas studiów licencjackich na Wydziale Artystycznym UMCS w pracowni linorytu prof. K. Szymanowicza. Studia magisterskie ukończyła na specjalizacji z malarstwa u profesora W. Wróblewskiego.

Malarstwo stanowi zbiór prac samodzielnej działalności po ukończeniu studiów. Zarówno malarstwo jak i grafika są ekspresyjnym działaniem twórczym odzwierciedlającym bogaty świat przeżyć wewnętrznych. Prace wykonane techniką foliorytu stanowią odrębną dziedzinę - są swego rodzaju 'odpoczynkiem' od wymagającego malarstwa oraz grafiki, ukazują drugą - delikatniejszą stronę natury artystki.