Slajdy

 

" . $spa . $autn[$ile] . "

" . $ktd; echo "
 

Ustawianie prędkości przewijania slajdów:

ZmniejszanieDziesiątkiJednościZwiększanieBlokowanie / odblokowanie licznikaWyzerowanie licznika

Opcje:

 

Wszystkie kategorie (po kolei)

Wszyscy autorzy po kolei

Slajdy tylko z wybranej kategorii

Slajdy tylko wybranego autora

Wszystkie slajdy począwszy od tej kategorii

Wszystkie slajdy począwszy od tego autora
 
" . $a . "javascript: wybaut('" . $ile . "'); if (wyb==0 | wyb==1) {alert(mus);} else {aut('" . $ile . "')};\" onMouseOver=\" wybaover('" . $ile . "'); if (wyb==0 | wyb==1) {window.status=(mus); return true;} else { window.status=('" . $autn[$ile] . "'); return true};\" onMouseOut=\"wybaout('" . $ile . "'); windows()" . $ktag; echo "\"""; echo $ka . $ktd . $ktr; } ?>
 
 
= 0 & $id <= $ile_a & $aut[$id] >= 3):?> imgOnly = new Image (); function onbutton (ton) { imgAllOnly.src = butt[0]; imgOnly.src = butt[1]; if (ton==2) { wyb = 2; oll = 0; document.imgOnly.src=eval("imgAllOnly.src"); document.imgAllOnly.src=eval("imgOnly.src"); } if (ton==3) { wyb = 3; oll = 1; document.imgOnly.src=eval("imgOnly.src"); document.imgAllOnly.src=eval("imgAllOnly.src"); } } function aut (u) { imgOnly.src = butt[1]; if (a==0) { confirm(pre0)? pr0=1: pr0=0; } else { pr0=1; } if (oll==0 & pr0==1) { location.href = "index_a.phtml?id=" + u + "&num=1&pre=" + a + "&all=0"; } else if (oll==1 & pr0==1) { location.href = "index_a.phtml?id=" + u + "&num=1&pre=" + a + "&all=1"; } else { document.imgOnly.src=eval("imgOnly.src"); document.imgAllOnly.src=eval("imgOnly.src"); z = 0; y = 0; a = 0; oll = 0; wyb = 0; imgJed.src = jed[0]; document.imgJed.src=eval("imgJed.src"); document.imgDzie.src=eval("imgJed.src"); } }; function wybover (u) { imgAllOnly.src=butt[2]; if (u==2) { document.imgOnly.src=eval("imgAllOnly.src"); } if (u==3) { document.imgAllOnly.src=eval("imgAllOnly.src"); } } function wybout (u) { imgAllOnly.src = butt[2]; imgOnly.src = butt[1]; if (u==wyb) { if (u==2) { document.imgOnly.src=eval("imgAllOnly.src"); } if (u==3) { document.imgAllOnly.src=eval("imgAllOnly.src"); } } else { if (u==2) { document.imgOnly.src=eval("imgOnly.src"); } if (u==3) { document.imgAllOnly.src=eval("imgOnly.src"); } } } function preload () { for (i=1;i<=9;i++) { imgJed.src = jed[i]; document.imgJed.src=eval("imgJed.src"); if (i==9) { imgJed.src = jed[0]; document.imgJed.src=eval("imgJed.src"); } } for (i=0;i<=1;i++) { imgBlock.src = blo[i]; document.imgBlock.src=eval("imgBlock.src"); imgAllOnly.src = butt[i]; document.imgAllOnly.src=eval("imgAllOnly.src"); } imgOnly.src = butt[1]; imgAllOnly.src = butt[2]; document.imgAllOnly.src=eval("imgAllOnly.src"); document.imgAllOnly.src=eval("imgOnly.src"); } //-->

Wszystkie fotografie po kolei ]
Strona nadrzędna ]

 

Slajdy

 
 

Ustawianie prędkości przewijania slajdów:

ZmniejszanieDziesiątkiJednościZwiększanieBlokowanie / odblokowanie licznikaWyzerowanie licznika

Opcje:

 

Slajdy tylko z wybranej kategorii

Slajdy tylko wybranego autora

Wszystkie slajdy począwszy od tej kategorii

Wszystkie slajdy począwszy od tego autora
 
 
= 0 & $id <= $ile_a & $aut[$id] < 3 & $argv[0]!="id="):?> function onbutton () { imgAllOnly.src = butt[0]; wyb = 3; oll = 1; document.imgAllOnly.src=eval("imgAllOnly.src"); } function aut (u) { imgAllOnly.src = butt[1]; if (a==0) { confirm(pre0)? pr0=1: pr0=0; } else { pr0=1; } if (oll==0 & pr0==1) { location.href = "index_a.phtml?id=" + u + "&num=1&pre=" + a + "&all=0"; } else if (oll==1 & pr0==1) { location.href = "index_a.phtml?id=" + u + "&num=1&pre=" + a + "&all=1"; } else { document.imgAllOnly.src=eval("imgAllOnly.src"); z = 0; y = 0; a = 0; oll = 0; wyb = 0; imgJed.src = jed[0]; document.imgJed.src=eval("imgJed.src"); document.imgDzie.src=eval("imgJed.src"); } }; function wybover () { imgAllOnly.src=butt[2]; document.imgAllOnly.src=eval("imgAllOnly.src"); } function wybout () { imgAllOnly.src=butt[1]; document.imgAllOnly.src=eval("imgAllOnly.src"); wyb = 0; } function preload () { for (i=1;i<=9;i++) { imgJed.src = jed[i]; document.imgJed.src=eval("imgJed.src"); if (i==9) { imgJed.src = jed[0]; document.imgJed.src=eval("imgJed.src"); } } for (i=0;i<=1;i++) { imgBlock.src = blo[i]; document.imgBlock.src=eval("imgBlock.src"); imgAllOnly.src = butt[i]; document.imgAllOnly.src=eval("imgAllOnly.src"); } imgAllOnly.src = butt[2]; document.imgAllOnly.src=eval("imgAllOnly.src"); imgAllOnly.src = butt[1]; document.imgAllOnly.src=eval("imgAllOnly.src"); } //-->

Wszystkie fotografie po kolei ][ Slajdy ]
Strona nadrzędna ]

 

Slajdy

 
 

Ustawianie prędkości przewijania slajdów:

ZmniejszanieDziesiątkiJednościZwiększanieBlokowanie / odblokowanie licznikaWyzerowanie licznika

Wszystkie slajdy począwszy od tej kategorii

Wszystkie slajdy począwszy od tego autora
 
 
//-->

Wszystkie fotografie po kolei ][ Slajdy ]
Strona nadrzędna ]

Błędne przekierowanie
Powinno być: 'slajdy.phtml' albo 'slajdy.phtml?id=tutaj dany numer od 0 do max. '

 
Wszystkie fotografie po kolei ][ Slajdy ]
Strona nadrzędna ]


© 2000 DZIAŁ PROGRAMÓW I PROMOCJI MDK 2 W LUBLINIE, html - P.S.

Strona główna ][ Poprzednia strona ][ e-mail ]