WYSTAWA

Wernisaż:
22 września 2016 r.
godz. 17:00

GRAFIKA
Małgorzata Bałdyga

Na wystawę składa się cykl grafik pt: „Nice„, kilkanaście dużoformatowych prac wykonanych w technice druku cyfrowego. Technika daje możliwość płynnego przechodzenia od mikro drobin do makro materii, co wykorzystuję podczas budowania kompozycji .

Głównym bohaterem moich prac jest wirtualna tkanina ulegająca deformacjom poczynając od frywolnych i lekkich układów, poprzez cięższe kompozycje z wyraźnie określonymi kształtami, aż na końcu do korozji materii zatopionej w czerni.

W trakcie pracy, kiedy idea była jeszcze mgławicowa, przeczytałam książkę rumuńskiej noblistki Herty Muller , jak również jej przemowę noblowską „Każde słowo zna diabelski krąg„, co stanowiło inspirację dla poszukiwań w zakresie przekazu jak również formalnych rozwiązań. Na wystawie znajdzie się jeden cykl prac w trzech odsłonach : „velvet„, „inprogressic„ i „nice„. Tytuł dla całego cyklu „Nice„ oznacza „miły, przyjemny„, ale w języku polskim oznacza również „lewą stronę„. Obydwa te znaczenia w mojej wystawie dopełniają się.