Międzynarodowa wystawa pokonkursowa dzieci z wadami słuchu EURO 2012

Wernisaż

© Dział Programów i Promocji - Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Lublinie