Sławomir Stelmach, Eleonora Sarnowska - MALARSTWO

Wernisaż

© Dział Programów i Promocji - Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Lublinie