Środa - 21 kwietnia 2021 r.

Mlodziezowy Dom Kultury nr 2 w Lublinie, ul.Bernardyńska 14a, PL 20-950 Lublin tel./fax +48 (81) 53-208-53, e-mail:sekretariat@mdk2.lublin.pl

0
Czterograf z Lublina

Czterograf /// galeria


Historia
Zaczęło się od potrzeby - zrobienia własnej wystawy - Piotra i Fryderyka, a skończyło na pomyśle utworzenia lubelskiej grupy działań twórczych. Dwóch studentów którzy złapali bakcyla za rogi w Galerii Po Schodach, ww. Fryderyk i Piotr, podjęło się wyszukania odpowiednich ludzi, mających potrzebę działania artystycznego oraz takich, którzy mogliby współpracować przy szeroko rozumianej organizacji. Pierwszy etap poszukiwań został przeprowadzony w pracowniach Instytutu Sztuk Pięknych UMCS w Lublinie. Po ciężkich, trudach spotkaniach została utworzona grupa Czterograf z siedzibą w Galerii Po Schodach, w nowe, jeszcze nienazwanej sali na poddaszu, z pięknymi lukarnami -"byczymi oczami".

Dlaczego ?
Plastycy to indywidualiści, każdy chciałby robić po swojemu i tylko tak jak on to widzi. A każdy widzi inaczej. Dlatego grupa stawia sobie za zadanie promować i pielęgnować "indywidualności w zbiorowości" (naszej małej, czterografowej zbiorowości- na początek). Projekty, które grupa będzie podejmowała mają pokazywać indywidualne spojrzenie każdego z nas na pewien problem. Łatwiej jest przemówić do większej liczby odbiorców, przynajmniej dwudziesto i nastolatkom, gdy się działa wspólnie i dlatego powstała grupa.

Obecnie wszyscy w grupie jesteśmy studentami sztuk pięknych, a więc ciągle nabywamy wiedzę i umiejętności. Działanie w grupie jest jedną z okazji doświadczania się w fachu i mobilizacją do pracy.

Nazwa
Nazwa grupy bierze się o nazwy logo , Czterograf. A logo jest pewną anomalią powstałą przypadkiem przy próbie wymyślenia nazwy, jest po prostu Czterografem. Myśląc wspólnie nad nazwą doszliśmy do czterech wyrazów, z których jeden miał nią zostać . Były to: subabsurdum, rękoczyn, imago i mimośród. Po pewnej zabawie z szykiem tych wyrazów powstało dziwactwo literowe, które umieściliśmy wewnątrz naszego znaku. Istotą logo jest liczba 4 i kwadrat. Kwadrat jest figurą zamkniętą i tworzy pewną doskonałą, spójną całość. Zewnętrzne działanie grupy jest pewnym wspólnie uzgodnionym założeniem - to jest symbolizowane przez czarny kwadrat na zewnętrznej części znaku. Wewnątrz znajdują się chaotyczne na pierwszy rzut oka literki, ale gdy przyjrzeć się im bliżej zauważa się pewne logiczne powiązania. Tak jak członkowie Czterografu -każdy z nich jako odrębna osoba jest indywiduum, a jednak razem mają jakieś cechy wspólne.

Działania
Działalność Czterografu rozpoczyna się od wystawy "Nasz Lublin". Galeria Po Schodach realizuje program o Lublinie a Czterograf ma szansę wypowiedzenia się na ten temat. Chcemy by ta wystawa była również chrztem naszej grupy.

    Planowane w 2001 r. projekty to:
  1. "Nasz stosunek do natury", jako forma przedstawienia siebie.
  2. "Autoportrety", też jako forma przedstawienia siebie.0
© 2001 Dział Programów i Promocji MDK 2 w Lublinie.