WYSTAWA

Wernisaż:
2 marca 2016 r.
godz. 14:14

Wystawa Katedry Grafiki Artystycznej Akademii
Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

Miesiąc Grafiki Łódzkiej

Wystawa przybliża dokonania profesorów, wykładowców, doktorantów i studentów Katedry Grafiki Artystycznej Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, w 45. roku jej działalności. Prezentowane prace powstały w Pracowni Sitodruku prof. Agaty Stępień, Pracowni Technik Cyfrowych prof. Grzegorza Chojnickiego, Pracowni Technik Drzeworytniczych i Książki Artystycznej prof. Dariusza Kacy, Pracowni Technik Litograficznych prof. Witolda Warzywody, Pracowni Technik Łączonych prof. Sławomira Ćwieka, Pracowni Technik Metalowych prof. Krzysztofa Wawrzyniaka oraz w Pracowni Podstaw Grafiki Warsztatowej dr hab. Krzysztofa Wieczorka.

Kuratorem wystawy i autorką cyklu 'Miesiąc Grafiki' jest Anna Maria Perłowska-Weiser, adiunkt w Zakładzie Grafiki Warsztatowej i Eksperymentalnej ISP WA UMCS.

Sławomir Ćwiek, Serigrafia, 'Wstęp wzbroniony'