V Lubelskie
Dni Seniora

Lubelski Klub Lotniczy
Aeroklub Lubelski w okresie II Rzeczpospolitej

Spotkanie lotnicze
w SP nr 31