2 Eskadra Wywiadowcza

2 Eskadra Wywiadowcza (1918 -1921) w fotografiach z albumu Feliksa Przystupy
Centrum Kultury w Łęcznej

Wystawa została opracowana w Centrum Kultury w Łęcznej w oparciu o zbiory rodzinne. 
 
Album " 2 Eskadra Wywiadowcza (1918 -1921) w fotografiach z albumu Feliksa Przystupy"
został Książką Roku 2010 w konkursie organizowanym przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. Wręczenie Wawrzynów Pawła Konrada nastąpiło podczas otwarcia V Lubelskich Targów Książki - 10 czerwca 2011 r.
 
2 Eskadra Wywiadowcza - jednostka polskiego lotnictwa wojskowego w okresie walk o granice Rzeczypospolitej. Za datę jej sformowania przyjmuje się 5 listopada 1918 roku, dzień w którym to przejęto od Austriaków w Lublinie lotnisko wraz z samolotami i sprzętem.
W listopadzie i grudniu 1918 roku jednostka istniała pod nazwą "Oddziału lotniczego w Lublinie". Na początku grudnia przybył przysłany z Warszawy przez władze centralne mjr pil. Jerzy Syrokomla-Syrokomski, który przystąpił do formowania 2 Eskadry Lotniczej. Wyposażenie oddziału stanowiło pięć samolotów typu Lloyd C.V Fornir.
Na początku 1919 roku jednostka otrzymała nazwę 2 Eskadra Lotnicza (Wywiadowcza). Formowanie zakończono w marcu 1919 roku, kiedy to Eskadrę skierowana do dyspozycji gen. Aleksandra Babiańskiego operującego pod Kowlem. Z powodu braku tam lotniska mjr. Syrokomla - Syrokomski rozpoczął organizowanie wysuniętego lotniska we Włodzimierzu Wołyńskim.
W kwietniu 1919 roku dowództwo Eskadry objął porucznik Wiktor Robotycki. W czasie przewożenia sprzętu na lotnisko polowe prawie cały sprzęt latający spalił się w czasie pożaru pociągu. Wkrótce rozpoczęto kompletowanie sprzętu i części zamiennych. Uszczuplona Eskadra posiadająca 2-3 samoloty Albatros C.1 i Rumpler C.I przeszła najpierw do Włodzimierza, a wkrótce do Równego, gdzie weszła w skład II Grupy.
Wiosną 1920 roku Eskadra została przydzielona do udziału w ofensywie na Kijów, ale z powodu braków sprzętowych wkrótce zawrócono ją do Równego, a następnie do Łucka. Pomimo bardzo słabego wyposażenia piloci Eskadry wykonywali wiele lotów bojowych. W końcu lipca do 2 Eskadry wcielono personel 9 Eskadry, która z powodu braku sprzętu nie była w stanie działać samodzielnie.
13 sierpnia 1920 roku 2 Eskadra posiadała już 6 samolotów i bazowała przy dowództwie frontu środkowego w Lublinie. Jednak po kilku dniach służby została skierowana do uzupełnienia do Dęblina gdzie doczekała rozejmu.
Na mocy rozkazu z 18 stycznia 1921 roku Eskadry 1. i 2. połączono tworząc 1 Eskadrę Wywiadowczą w Białymstoku. Eskadra ta została później przemianowana na 35 Eskadrę liniową 3 Pułku Lotniczego stacjonującego w Poznaniu.
 
   
Sala K. R. Vettera
 

© Dział Programów i Promocji - Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Lublinie