WYSTAWA

WYSTAWA:
PAŹDZIERNIK
2019 r.

Sztuka radości

MDK2 : Agnieszka Chęć-Małyszek - "Lalki"

Sztuka radości
Wystawa Twórczości Uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy z ul. Abramowickiej 2
"MISERICORDIA"


Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Abramowickiej 2 w Lublinie działa od 21. lat, powstał w 1998 roku z inicjatywy Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym "Misericordia" i oferuje rehabilitację zdrowotną i społeczną prowadzoną w oparciu o indywidualne programy.

Rehabilitacja społeczna obejmuje podtrzymanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia poprzez terapię zajęciową i inne formy przygotowujące Uczestników do podjęcia pracy.


Prowadzimy zajęcia terapeutyczne w pracowniach: kulinarnej, gospodarstwa domowego, ceramicznej, dekoratorskiej, teatralnej, muzycznej, stolarskiej, plastycznej, komputerowej, umiejętności praktycznych oraz zajęcia sportowe i rekreacyjne. Uczestnicy wyjeżdżają także na turnusy rehabilitacyjne.

Uczestnicy naszego Domu biorą też udział w życiu kulturalnym miasta odwiedzając muzea, teatry, kina, galerie, kawiarnie artystyczne oraz biorą udział w spotkaniach integracyjnych.