WYSTAWA

WYSTAWA:
KWIECIEŃ
2019 r.

"Miesiąc Grafiki Katowickiej"

MDK2 : Miesiąc Grafiki Katowickiej w Lublinie

Katedra Grafiki ASP w Katowicach, Wydział Artystyczny UMCS oraz Galeria Po 111 Schodach zapraszają na Miesiąc Grafiki Katowickiej. Wystawy prezentowane będą w dwóch odsłonach. Pierwsza to prezentacja prac studentów Katedry Grafiki w Galerii Po 111 Schodach (wernisaż 4 kwietnia 2019, godz. 13.00), druga zaś to prezentacja grafik wykładowców katowickiej ASP w nowo powstałej Galerii Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej przy ulicy Zana 11 (wernisaż 4 kwietnia, godz. 18.00).

Kuratorem wystawy jest profesor Anna Perłowska-Weiser z Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie.

Katedra Grafiki | ASP Katowice


W Katedrze Grafiki na Wydziale Artystycznym Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach znajduje się szereg autorskich pracowni, w których obok klasycznych warsztatów graficznych, obejmujących techniki druku płaskiego, wklęsłego i wypukłego, istnieją pracownie druku serigraficznego oraz druku cyfrowego. Równolegle działają pracownie rysunku i malarstwa, a także pracownia o profilu projektowym, jaką jest Pracownia Grafiki Książki.

Na I i II roku studenci poznają poszczególne techniki w ramach zajęć z podstaw grafiki, aby na roku III wybrać pracownię dyplomującą, czyli specjalizację, co wiąże się z wyborem warsztatu graficznego i osoby promotora. Każda z istniejących w katedrze pracowni, zarówno graficznych, malarskich, jak i projektowych, poprzez swoje wyposażenie i warunki lokalowe, pozwala studentom na rozwinięcie talentów i swobodną kreację artystyczną. Zajęcia w poszczególnych pracowniach prowadzone są przez znakomitych artystów i doświadczonych pedagogów. Studenci otrzymują bogaty wachlarz możliwości działań w obrębie szeroko rozumianego sposobu druku.

Celem kształcenia jest kształtowanie studenta (twórcy) mogącego świadomie i swobodnie wypowiadać się w tradycyjnych technikach graficznych, jak i w technikach własnych, wywodzących się z każdego z poszczególnych warsztatów. Ucząc, zwracamy uwagę nie tylko na niepowtarzalny, charakterystyczny ślad, jaki proponuje każda z poznawanych technik, ale także na eksperyment i inspirującą rolę warsztatu. Od studenta oczekujemy samodzielności, zarówno w podejmowaniu tematu, jak i ryzyka interpretacji, oraz odpowiedzialności za własne decyzje. Połączenie doświadczeń zdobytych w poszczególnych pracowniach pozwala każdemu z absolwentów odpowiedzieć w profesjonalny sposób - poprzez kreację czysto artystyczną, ale także przez realizację zadań projektowych wynikających z oczekiwań rynku komercyjnego.

prof. Józef Budka