WYSTAWA

WYSTAWA:
CZERWIEC
2019 r.

Agnieszka Chęć-Małyszek - "Lalki"

MDK2 : Agnieszka Chęć-Małyszek - "Lalki"

Agnieszka Chęć-Małyszek - "Lalki"

"Lalki"

Żyjemy w świecie, w którym kanon piękna wyznaczają środki masowego przekazu gdzie człowiek pragnie być lepszym, inteligentniejszym, piękniejszym, a przez to wydawać by się mogło, szczęśliwszym. Sztucznie wykreowany obraz perfekcyjnej osoby z jednej strony motywuje do pracy nad sobą, jednocześnie zaburzając realny pogląd na temat własnej osoby i otaczającej jej rzeczywistości. Pogoń za niedoścignionym ideałem często prowadzi do narastania w człowieku licznych frustracji i niezadowolenia z siebie. W dzisiejszych czasach, media chcąc przyciągnąć naszą uwagę, często zniekształcają rzeczywistość, kształtując jednocześnie naszą osobowość. Kreują wizerunek kobiety pięknej, młodej, spełnionej wręcz idealnej. Lecz czy tak wyidealizowanemu obrazowi człowieka w realny świecie można dorówna? Czy można stać się kobietą idealną, piękną, inteligentną i nieskazitelną jak tytułowe lalki? Czy wygląd jest wyznacznikiem szczęścia i akceptacji społecznej? A może jest to czysta zazdrość i chęć bycia lepszym od innych.. Tytułowe lalki najczęściej kojarzone są z dzieciństwem, nauką przez zabawę. W dziewczynkach pobudzą potrzebę opiekowania się i miłości przez co wspierają rodziców w wychowaniu. Niestety dość często identyfikują się one z lalkami, które wyglądają jak dorosłe kobiety. Często prowadzi to do zniekształcenia obrazu własnej osoby, braku akceptacji samych siebie i pragnienia bycia równie doskonałą. To właśnie za pomocą tytułowych lalek ukazany został obraz świata rzeczywistego, w którym epatowanie nagim ciałem stanowi doskonałą "pożywkę" dla pedofilii. Cykl pierwszy zaprezentowany na wystawie ilustruje wyidealizowany obraz kobiety, świat pełen erotyzmu, emanujący nagością, gdzie kobiece ciało stało się "przedmiotem i towarem na sprzedaż". Przestało być czymś intymnym i osobistym, nie jest jak dawniej naszym przyjacielem lecz stało się wrogiem, z którym wciąż prowadzimy nieustającą walkę w pogoni za niedoścignionym ideałem. Cykl drugi ukazuje świat "realny", który często daleki jest od ideałów pełen ludzi chorych i niepełnosprawnych, którzy na swój sposób są szczęśliwi w realnym świecie pomimo swoich licznych niedoskonałości. Zaprezentowane na wystawie postacie lalek stanowią metaforę piękna, delikatności i kruchości ludzkiego ciała. Przypominają, iż należy je cenić, kochać i o nie dbać nie zależnie od poziomu jego doskonałości.

Agnieszka Chęć-Małyszek - ur. 03.02.1983 roku w Lublinie, absolwentka Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie Wydział Artystyczny, Kierunek Grafika, jednolite studia magisterskie. Obrona pracy w roku 2007 pt: "Analiza twórczości plastycznej młodzieży gimnazjalnej" Obrona dyplomu fotografia (grafika komputerowa) pt: "Samotni razem". W latach 2007-2015 ins. ds marketingu PHUT Transhurt Sp. z o.o. w Lublinie ( Galeria Olimp ) - grafik komputerowy. Od roku 2015 asystentka Katedry Architektury, Urbanistyki i Planowania Przestrzennego, Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej - prowadzi zajęcia z rysunku i malarstwa oraz rzeźby i modelowania, opiekun plenerów malarskich, organizatorka wystaw w Galerii Sztuki Współczesnej Politechniki Lubelskiej.