WSPOMNIENIE

4 czerwca
2018 r.

płk dypl. pil. ZBIGNIEW JĘDRZEJEWSKI

W dniu 29 maja 2018 r. zmarł płk dypl. pil. ZBIGNIEW JĘDRZEJEWSKI
Ceremonia pogrzebowa odbyła się 04 czerwca 2018r. godz. 14.00
w Lublinie na cmentarzu przy ul. Lipowej.

Urodził się 17 października 1933 roku w Lublinie. Był uczniem Technikum Mechanicznego na Czwartku i od 1953 r. uczestnikiem szkoleń Aeroklubu Lubelskiego, a po ich ukończeniu dostał się do Oficerskiej Szkoły Lotniczej nr 5 w Radomiu. W 1956 r. został skierowany do 21. Samodzielnego Pułku Lotnictwa Rozpoznania Operacyjnego w Sochaczewie, w którym pełnił obowiązki, od pilota do zastępcy dowódcy eskadry. Po ukończeniu studiów w Akademii Sztabu Generalnego w Rembertowie, powrócił do 21. Pułku, który stacjonował wtedy w Powidzu. Pełnił w nim funkcję kierownika sekcji rozpoznania, zastępcy dowódcy pułku ds. liniowych, a do 31 grudnia 1979 r. dowódcy pułku. Od stycznia 1980 r. roku do odejścia do rezerwy służył na różnych stanowiskach w Centrum Doskonalenia Lotniczego w Dęblinie. Był pilotem klasy mistrzowskiej i osiągnął nalot około 3000 godzin.

Odznaczony był m. in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Złotym Krzyżem Zasługi.

Powrócił do Lublina i bardzo czynnie działał w Lubelskim Oddziale Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP oraz od 1994 r. w Klubie Seniorów Lotnictwa Aeroklubu Lubelskiego z lotniska w Radawcu, z którego wyruszył w swą lotniczą drogę.