10 V 2018 r.

X Rocznica nadania imienia Dywizjonu 301
Szkole Podstawowej w Leszkowicach

Uroczystość